تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 2:42 | نویسنده : baratian mahdi

هزار ساعت عشق بود و

یک بوسه ی یواشکی !

الان هزار ساعت بوسه ی علنی هست !

ولی دریغ از یک لحظه عشق ...تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 2:29 | نویسنده : baratian mahdi

روم سیاه آقای من

کوفه خشکسالی شده بود.
خیلی وقت بود باران نباریده بود.
آمدند خدمت مولا علی!
ایشان فرمودند: به فرزندم حسین بگویید برایتان دعاکند.
آمدندخدمت امام حسین
حضرت دعا کردند.
باران بارید...
خوشحال شدند.
گفتند: حسین جبران میکنیم!
و چه خوب جبران کردند...!


تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 2:1 | نویسنده : baratian mahdi

آهـــــــــای فلانی !
 
یـــادت باشــد ...
 
کـــم حوصلـه ســت ..
 
ظـاهـــرش جـــدیست ..
 
امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است !
 
بــد قـول نــیـست .. امـــا گرفتار است
 
با او راه بیا....!
 
خــستـه کـه بــاشـد ..
 
تــنهـایش بــگــذار ...!
 
تودار است ..
 
اما صبر کن خودش بعد حرفهایش رامی گوید !
 
او تمام .........
 
مبادا بیازاریش ....

 تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 1:59 | نویسنده : baratian mahdi

خُــدایــا... 

 

میـــــدانَم این روزهـــا از دستـَــــم خستـــه ای

 

کـــــمی صبـــر کُن خـــــوب میشــــوم....

 

بُگـــــذار بــــاران بزنــَــــد...

 

دلـــــم بگیـــــرَد...

 

میـــــروم زیر آسمــــانَت...

 

دستــــــهایَم را می‌سپــــارم به دستـَــت...

 

ســـرم را میـــگیرم به سمتـَت...

 

قلـــــبَم مال تو...

 

اشکــــــهایم که جاری شَــود...

 

میشــــوم هَمانی کــــه دوســـت داری...

 

پـــــاک،استــــوار،امیـــــــدوار...

 

بــُـــــگذار بــــاران بــــــزَنــــد.....

                                                       تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 1:58 | نویسنده : baratian mahdi

کــاش کســـی بیـــایـــد

 

پـــای حرف هــایــش بــایــســـتد

کــه بــدانــد. . .

وقـتـــی خــُدا را قســـم داده

بــایــد پایِ قـــول و قـــرارهــایــــش بمــانـــد!


کــاش کسـی بیــایــد . . .

و آداب عاشـــقی را بـــدانــد

بـــفــــهمـــد,

قـــانــون عـــاشـــقی

چیـــزی جــز"وفــــاداری" نیــــســت. . .

 

کـــاش کســی بیـــایــد . . .

فعـــل "مــانـــدن" را

روزی هــزار بـار بـــــرای خـــودش صــــرف کــند

تـــا مـــبادا

روزی ، فکـــرِ رفـــتـــن به ســَرش بـــزنــد. . .تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 1:52 | نویسنده : baratian mahdi

مهربانيت را به دستي ببخش ؛ که مي داني با او خواهي ماند ....

 

وگرنه حسرتي مي گذاري بر دلي که دوستت دارد ... !!!

 

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به شادی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست...

اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"

 

 

 

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد .

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می دارد

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،

چه قدر دوســتت دارد !

و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !

 تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 1:48 | نویسنده : baratian mahdi

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!

ببرم بخوابانمش!

لحاف را بکشم رویش!

دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!

حتی برایش لالایی بخوانم،

وسط گریه هایش بگویم:

غصه نخور خودم جان!

درست می شود!درست می شود!

اگر هم نشد به جهنم...

تمام می شود...

بالاخره تمام می شود...!!!تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 | 4:31 | نویسنده : baratian mahdi
 

بزرگترین اشتباه

بزرگترین اشتباهی که میتوانیم انجام دهیم این است
به آدمها طولانی تر از آنچه که لیاقتش را دارند
اجازه دهیم در زندگیمان بمانند . . .

نظر شما چیه؟تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 | 4:22 | نویسنده : baratian mahdi

وقتی بمیرم

ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ
, ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ...!!!
ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!
ﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!
ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺳﭙﯿﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!!!
ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ...!!!
ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ...!!!
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮐﺒﺎﺏ
ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!
ﺭﺍﺳﺘﯽ ، ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ ...!
ﻫﻪ ......!
ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ
ﺑﺮﺩ ...!
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺭﮐﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...!
ﻭ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ...!!!
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ
ﻭ ﻏﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ !!!


تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 9:35 | نویسنده : baratian mahdi

 

دلیل علمی این غسل واجب
طبق شریعت اسلام فردی که جنب شده برای انجام اعمالی که نیاز به طهارت دارد واجب است غسل نماید.

 

این که چرا اسلام دستور می دهد به هنگام جنب شدن، تمام بدن را بشویید آنهم با کیفیت مخصوص، این که اگر مقصود پاکیزگی است چرا دوش گرفتن معمولی کفایت نمی کند؟ در پاسخ باید متذکر شویم که علت شرعی وجوب غسل بااین کیفیت، دستور دین است ولی در زیر، چند حکمت غسل جنابت را بر‌می شمریم:

 

اطاعت امر الهی
حکمت اصلی غسل کردن به طور کلی با این کیفیت خاص، اطاعت امر الهی است که باعث تقویت روحیه عبودیت و بندگی در فرد مسلمان شده واوازاین طریق به خدای خویش نزدیک می گردد. حکمت غسل کردن فقط یک نظافت بدنی نیست: بلکه غسل، یک عمل عبادی است که با ویژگی‌های عبادی آن (مانند نیت و انجام عمل برای رضای خدا) باعث می شود که دل، متوجه خداشود. ازاین‌رو نباید آن را با یک نظافت ظاهری صرف، یکسان دانست.

 

طهارت معنوی
در خصوص غسل جنابت حتی اگر بخواهیم به جنبه پاک سازی آن هم توجه کنیم، هدف از غسل جنابت، پاک‌سازی نوعی آلودگی روحی است که روش طهارت آن، توسط دین (که متصدی بیان روش های ارتباط و تاثیر گذاری معنوی و روحانی است) بدین گونه آموزش داده شده است وگرنه باید شستن موضع نا پاک، برای طهارت کافی می‌بود. هم چنان که خداوند متعال، پس از بیان غسل، وضو و تیمم، می فرماید؛ راز این دستور آن است که شما طاهر شوید «ولکن یرید لیطهرکم؛ ولیکن خدا می خواهد شما راپاک کند.»

 

تا انسان طاهر نشود به خدایی که طیب است نمی‌رسد و این طهارت، محبوب ذات حق است که در قرآن فرموده است؛«...والله یحب المطهرین؛ و خدا کسانی را که خواهان پاکی‌اند دوست دارد.» وقتی انسان اندکی در مسئله‌ی طهارت تأمل کند به این نتیجه می‌رسد؛ خدایی که این قدر در مورد مسئله طهارت تاکید دارد و به پاکیزگی لباسی که بر تن است و پوستی که بمنزله قشری برای حقیقت انسان است اهمیّت می دهد یقینا به طهارت قلب، بی‌توجه نبوده و به پاکیزگی باطن از آلودگی‌ها و کثافت‌های معنوی که قابل قیاس با کثافات ظاهری نیست اهمیت ویژه می‌دهد.


پس آنچه از طهارت مراد است نه فقط طهارت ظاهری بلکه در حقیقت طهارت معنوی است و شاهد این ادعا آنکه خداوند در مورد تیمم نیز فرموده؛ «ولکن یرید لیطهرکم». خاک که باعث تطهیر ظاهر نیست بلکه آنچه مراد است تطهیر انسان از خبائث اخلاقی،تکبر،عجب و غیره است.

 

تعدیل اعصاب سمپاتیک
از سوی دیگر،انزال، یک عمل موضعی نیست (مانند بول و سایر زوائد) به دلیل این که اثر آن در تمام بدن، آشکار می گردد و تمام سلول‌های بدن، به دنبال خروج آن در یک حالت سستی مخصوص فرو می‌روند و این خود نشانه تأثیر آن بر روی تمام اجزاء بدن است.

 

طبق تحقیقات دانشمندان، در بدن انسان، دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که تمام فعالیت‏‌های بدن را کنترل می‌‏کند: اعصاب سمپاتیک و اعصاب پاراسمپاتیک.

 

این دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان گسترده است. وظیفه اعصاب سمپاتیک، تند کردن و وظیفه اعصاب پاراسمپاتیک، کند کردن فعالیت دستگاه‌‏های مختلف بدن است.

 

گاهی جریان‏‌هایی در بدن رخ می‏‌دهد که این تعادل را به هم می‏‌زند؛ از جمله آن‌ها حالت ارگاسم (اوج لذت جنسی) است که معمولاً مقارن با انزال صورت می‏‌گیرد.

 

از اموری که می‌‏تواند اعصاب سمپاتیک را به کار وا دارد و تعادل از دست رفته را تأمین کند، تماس آب با بدن است و از آنجا که تأثیر ارگاسم روی تمام اعضای بدن به طور محسوس دیده می‏‌شود، دستور داده شده که بعد از جماع، تمام بدن با آب، شسته شود.

 

رعایت بهداشت
غسل جنابت یک دستوراسلامی برای پاک نگه داشتن بدن و رعایت بهداشت،در طول زندگی است. همواره افرادی از نظافت خود غافل می‏‌شوند ولی این حکم اسلامی آنان را وادار می‌‏کند که در فاصله‏‌های مختلف، خود را شست و شو دهند و بدن خود را پاک نگه دارند.

 

نتیجه گیری
البته موارد یاد شده، تنها به عنوان حکمت و فلسفه غسل به شمار می‏‌آید و به هیچ وجه، ملاک اصلی وجوب غسل نیست؛ چه اینکه غسل، یک واجب تعبدی است و نیاز به قصد قربت دارد. ازاین‌رو کسی که تازه بدن خود را شسته ولی اگر این حالت از او سر بزند، باز باید غسل را انجام دهد.تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 15:33 | نویسنده : baratian mahdi
دستانم بوی گل میداد

 

به جرم چیدن گل تبعیدم کردند به کویر

 

ویک نفرهم نگفت....

 

شاید گلی کاشته باشد....تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 8:32 | نویسنده : baratian mahdi
 

آقای من حسین( ع)

ارباب صدای قدمت می آید.

این خبر را برسانید به کنعانی ها

بوی پیراهن خونین کسی می آید

السلام علیْک یااباعبْدالله وعلى الاْرْواح التى حلتْ بفنائک

علیْک منى سلام الله [ابداً] ما بقیت وبقى اللیْل والنهار

ولاجعله الله آخر الْعهْد منى لزیارتکمْ

السلام على الْحسیْن و على على بْن الْحسیْن

و على اوْلاد الْحسیْن و على اصْحاب الْحسیْن
 
پرسیدم :ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟
آهی کشید و گفت :که ماه محرم است.
گفتم :که چیست محرم؟
با ناله گفت: ماه عزای اشرف اولاد آدم است


تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 8:13 | نویسنده : baratian mahdi

سفارش خدا

سفارش خدا دم در بهشت ب ایرانیا:
شاخه های درختان را نشکنید؛
حوری های مردم را تور نکنید؛
با ایوب زیاد شوخی نکنید؛
ب جهنم میوه و حوری قاجاق نکنید


تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 7:51 | نویسنده : baratian mahdi

کفش پاشنه بلند واقعاً ضرر دارد

دانستنی ها | کفش پاشنه بلند واقعاً ضرر دارد اجازه ندهید پاهایتان بخاطر خوش تیپ شدن درد بکشد. در این رابطه، متخصصان توصیه هایی دارند که به شما کمک می کند تا هم بتوانید کفش های مورد علاقه خود را بپوشید، و هم احساس راحتی داشته باشید.
 

همانطور که اکثر زنان در طول تاریخ فهمیده اند، مد های دوست داشتنی اغلب کمی راحتی را از ما می گیرد. از لباس ها و گن های بسیار تنگ و چسبان گرفته، تا کفش های پاشنه بلند. زیبا به نظر آمدن، گاهی به قیمت بسیار سنگینی برایمان تمام می شود. کفش های پاشنه بلند انگشتان پا را بهم می چسباند و به سمت پایین می کشاند و گاهی موجب فرو رفتن ناخن در پا می شود. در هر حال لزومی ندارد که کفش های دوست داشتنی پاشنه بلندتان را دور بیاندازید، و خوشبختانه راهکارهای زیر تا حدودی مشکل تان را حل خواهد کرد.

نگذارید پاهایتان پینه ببندد

تحقیقات جدید نشان می دهد که 80% خانم ها مشکلاتی در ناحیه پا دارند که 15% شان مربوط به پینه بستن است. تغییر شکل دردناک مفاصل در ناحیه انگشت شست پا اکثر اوقات ژنتیکی است اما می تواند با پوشیدن کفش های پاشنه بلند بسیار تنگ بدتر شود؛ زیرا به اطراف انگشت فشار زیادی وارد می کند. بنابراین سعی کنید که کفش هایی متناسب با اندازه پاهایتان بپوشید. حتی اگر کفش، عامل اصلی پینه بستن نباشد، تا حد قابل توجهی می تواند مشکل را وخیم تر کند. پس اگر متوجه شدید کفش تان انگشت ها را بهم می فشارد از پوشیدن آن خودداری کرده و کفش هایی انتخاب کنید که انگشتان پا براحتی در آن جابه جا شود. بهترین ارتفاع پاشنه برای حفظ راحتی، حدود 4 سانتی متر است.

استفاده از پاشنه بلندهای پشت باز را محدودتر کنید

برای خانم ها به تجربه ثابت شده است که انواع کفش های پاشنه بلند، تاثیر عوارض یکسانی ندارند. پاشنه بلند های پشت باز، و یا آن هایی که در ناحیه قوزک پا بنددار هستند، آسیب بیشتری به پا می رسانند و دلیل آن ایجاد فشار بیشتر به پنجه پا در حین حرکت است. بنابراین به شما توصیه می کنیم از اینگونه کفش ها کمتر استفاده کنید.

در خرید کفش، حضور شخص الزامی است

هرگز کفش و بخصوص کفش های پاشنه بلند را بصورت آنلاین یا بدون امتحان کردن آن در فروشگاه خریداری نکنید.

از پاشنه دار هایی با ارتفاع مختلف استفاده کنید

سعی کنید کفش پاشنه بلندتان را تمام طول روز، و هر روز نپوشید. آن را مرتبا تغییر دهید. مثلا یک روز کفش پاشنه بلند بپوشید، فردایش پاشنه تخت بپوشید و روز بعدی کفشی با پاشنه متوسط بپوشید. در اینصورت علاوه بر اینکه عوارض کفش و درد پا را کم می کنید، می توانید همگام با مد پیش رفته و به ظاهر خود، تنوع بدهید.

حرکات کششی در ناحیه ساق پا انجام دهید

این تمرین می تواند عوارض کفش پاشنه بلند (که موجب کوتاه شدن ماهیچه و ایجاد درد می شود) را تا حدودی کم کند:

رو به دیوار بایستید و پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کنید. زانوها را کمی خم کنید، یک پایتان را به اندازه یک قدم جلوتر بگذارید و دستان را به دیوار تکیه دهید. پای جلو را خم کرده و پای عقبی را صاف نگه دارید. کف هر دو پایتان باید روی زمین باشد. به سمت دیوار خم شوید، بطوریکه در ماهیچه های ساق و پاشنه پا کشیدگی را احساس کنید. اندکی حالت خود را حفظ کرده و سپس به حالت نخست باز گردید.

سعی کنید این تمرین را هر روز انجام دهید، بخصوص بعد از روزی که پاشنه بلند می پوشید.

یک جفت کفش پاشنه تخت به همراه خود داشته باشید

همه ما این شرایط را تجربه کرده ایم که با کفش مورد علاقه مان از خانه خارج شویم و بعد از ساعاتی درد را احساس کنیم. بنابراین به همراه داشتن کفش تخت (بخصوص اگر به جشن عروسی می روید)، به شما این امکان را می دهد که در طول زمان پذیرایی و شام بتوانید کمی به پاهایتان استراحت دهید و به همین ترتیب، وقتی با دوستانتان به گردش می روید به همراه داشتن کفش تخت، به شما این امکان را می دهد که در طول زمان رفتن و برگشتن کمی از فشار کفش پاشنه بلند را کاهش دهید.تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 7:47 | نویسنده : baratian mahdi

یک قلب برای چند نفر

بی وفایی و روابط خارج از ازدواج ،ارتباط با فردی غیر از همسر است .هر نوع پنهان کار ی از همسر در مورد روابط خارج از ازدواج نوعی بی وفایی تلقی می شود .حتی زمانیکه شخص اطلاعات خصوصی زندگی خود را با شخص ثالثی در میان بگذارد و آن را از همسرش پنهان کند ،نوعی بی وفایی و خیانت تلقی می شود .وقتی صحبت از بی وفایی می شود همواره بی وفایی جنسی در ذهن تداعی می شود .بی وفایی به اشکال دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد .نکته مهم در بی وفایی پنهان کاری است .اگر شخص عملی را در غیاب زوج خود انجام دهد و بداند که در صورت اطلاع همسرش ناراحت شده و اعتراض خواهد کرد ،مرتکب عمل بی وفایی شده است .بنابراین خیال پردازی با شخصی غیر از شریک زندگی ،دیدن عکس و فیلم مستهجن و روابط تلفنی و اینترنتی نیز نوعی بی وفایی تلقی می شود.بی وفایی اشکال متعددی دارد،از قبیل بی وفایی جنسی و بیوفایی عاطفی .بی وفایی عاطفی به صورت درددل کردن با یک غریبه غیر هم جنس ،در میان گذاشتن اسرار ،بگو بخند کردن ،عشق ورزیدن و مواردی دیگر که از چشم همسر پنهان باشد .بی وفایی جنسی برقراری رابطه جنسی و فیزیکی باشخصی خارج از حوزه زناشویی است که می تواند جنبه عاطفی نداشته باشد .در مواردی بی وفایی عاطفی و جنسی می توانند با هم صورت گیرند.

بی وفایی یک شبه اتفاق نمی افتد بلکه طی مراحل و فرایندهای روی می دهد که شناخت آن ها می تواند به پیشگیری و درمان بی وفایی کمک کند .این مراحل عبارتند از:

مرحله اول آمادگی ذهنی شخص است .این آمادگی را شخص از محیط ،همسالان ،خانواده ،رسانه ها و.......کسب مینماید ،به گونه ای که احساس و نگرشی مثبت نسبت به بی وفایی پیدا می کند .احساس می کند می شود با فردی غیر از همسر ،صحبت ودرد دل کرد ،رابطه داشت و این اشکالی ندارد .این نگرش مثبت ممکن است شخص را در رویای خود در حالتی از خواب و بیداری غرق کند که در این حالت بتواند به فردی به غیر از شریک زندگی خود ،اشتغال ذهنی داشته باشد .

مرحله دوم :در دومین مرحله حرکت به سوی بی وفایی ،ممکن است شخص با فردی خاص اشتغال ذهنی داشته باشد .اگر از شما پرسیده شود «در صورت فوت همسرتان با چه کسی ازدواج خواهید کرد ؟»نام اولین شخصی که به ذهنتان می آید نشان می دهد که شما ممکن است در مرحله دوم وپیشرفته تر بی وفاییی قرار داشته باشید .بنابراین در این مرحله به شخص خاصی فکر می کنید و حضور فیزیکی در اطراف آن شخص برایتان هیجان انگیز است .این شخص خاص در رویای شما حاضر می شود و شما به دنبال بهانه برای بودن کنار او می گردید .در این جا ممکن است بی وفایی عاطفی روی دهد و حتی هنگام عشق ورزی با همسرتان چهره شخص خاص را در ذهن خود داشته باشید.

مرحله سوم :: شخص عواطف خود را توسعه می دهد و متوجه آن شخص خاص می کند .مکالمات و اشاره ها شروع می شود ،قرار ملاقاتهای پنهانی با شخص می گذارد .هر دو بدنبال بهانه هایی برای بودن در کنار یکدیگر می گردند .نشانه هایی از حس اعتماد بین دو طرف شکل می گیرد ،روابط صمیمی تر می شود ،رازهایی از گذشته  های دور و نزدیک رد و بدل می شود و تماس های بدنی سطحی و پراکنده مهر آمیز شروع به شکل گیری می کنند.

مرحله چهارم : طرفین در گیر رابطه جدی فیزیکی و جنسی با یکدیگر می شوند.

مرحله پنجم : در این مرحله شخص با اینکه می داند مرتکب بی وفایی شده اما سعی میکند به طرقی آن را توجیه کند :

-فقط همین یک بار بود و دیگر اتفاق نخواهد افتاد

-خدا می داند که من به این رابطه نیاز داشتم .

-فلان کس و بهمان کس هم این کار را کرده اند.

-اگر خدا به من قدرت مقاومت را داده بود ایت کار را نمی کردم.

-خدا بخشنده است .

-از خدا طلب آمرزش می کنم و خدا از سر تقصیرم می گذرد.

آیا زنان ومردان دلایل متفاوتی برای بی وفایی خود دارند؟

دلایل مردان :

1-      دلزدگی و ملال در زندگی زناشویی

2-ناهماهنگی وناسازگاری فعالیت جنسی در رابطه زناشویی

3-فاصله جغرافیایی و جدا بودن از همسر به مدت طولانی

4-تمایل به تجربه هیجانات جنسی در رابطه جدید با معشوقه

5-تنوع طلبی

6-تقویت روحیه و زندگی خود

دلایل زنان :

1-فقدان توجه در زندگی زناشویی

2- نبود هیچ گونه گفتگو و درک شدن از سوی همسر

3-عاشق شدن

4-رضایت عاطفی که از رابطه جدید کسب می شود

5-به دنبال مونس بودن

6- احساس جوان شدن

7-اثبات جذابیت های جنسی خود

واکنش های مردان و زنان به خیانت همسر عبارتند از :

مردان

1-قطع رابطه زناشویی 2-انتقام گرفتن 3- به دنبال یافتن معشوقه برای خود

زنان :

1-بحث وگفتگو در مورد بی وفایی 2- مواجه کردن همسر با مساله بی وفایی و صحبت با او 3-کار بر روی بهبود رابطه فعلی و بازسازی آن

4-بخشیدن همسر 5- افکار بی وفایی 6- ناامیدی و پریشانی 7- احساس ناامنی و تردید نسبت به خود8-کاهش عزت نفستاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 7:33 | نویسنده : baratian mahdi
وقتی گوش شنوا نیست
حرف تازه ای ندارم
سر عاشقی نمونده
که به صحرا بگذارم

شور شاعرانه ای نیست
غزل و ترانه ای نیست
به لب آیینه حتی
حرف عاشقانه ای نیست

هر کسی میپرسد از من
در چه حالی در چه حالی
تو که اهل روزگاری
خبر تازه چه داری

میبینن اما میپرسن
چه سوال خنده داری

چی بگم وقتی که هیچکس
منو از من نمی فهمه
حرفای نگفتنی رو
جز به گفتن نمی فهمه

غم آدم دیدنی نیست
قصه شنیدنی نیست
بعضی حرفا رو باید دید
بعضی حرفا گفتنی نیست

وقتی گوش شنوا نیست
شوق گفتن نمی مونه
وقتی جاده رو به هیچه
پای رفتن نمی مونه

خبر تازه چه دارم
خبر تازه چه داری
تو چرا باید بپرسی
تو که اهل روزگاری

میبینی اما میپرسی
چه سوال خنده داریتاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 21:15 | نویسنده : baratian mahdi

کشف راز آرامش در نماز توسط یک آمریکایی

همه ما میدانیم که نماز خواندن آثار خوبی چه به صورت معنوی و چه به صورت جسمی برای ما به همراه دارد.یکی از آثار معنوی نماز آرامش است که راز آن بالاخره کشف شد…

 

در تحقیقی که در مورد وضعیت بدن انسان هنگام نمازخواندن، مجموعه ‏ای از پژوهشگران آمریکایی انجام داد، به فعالیت بیشتر مغز انسان و آرامش روحی هنگام نماز آگاه شد

در این تحقیق علمی، مشخص شدن این وضعیت پس از ۵۰ ثانیه از آغاز نماز آشکار می‏شود.

در این تحقیق آمده است: میانگین ضربان قلب و احتمال لخته شدن خون به صورت مشترک در حین نماز بین۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش می‏یابد و همچنین پوست بدن مقاومت بیشتری پیدا می‏کند.

همچنین درعکس هایی که از مغز در هنگام نماز گرفته شده است، فعالیت مغز نمازگزار به صورت قابل توجهی در مقایسه با حالت‏های عادی افزایش پیدا می‏کند و نورون‏های عصبی به صورت نورانی در اشعه‏های دریافتی از مغز به نمایش در می‏آید.
روزنامه “واشنگتن‏پست” در این رابطه نوشت: این تحقیقات علمی اسرار نهان مغز انسان را روشن می‏کند. روزنامه “ساینس” نیز در شماره گذشته خود با تقدیر از اینگونه تحقیقات بر رابطه قطعی دین و علم تاکید کرد.


تاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 12:43 | نویسنده : baratian mahdi

وقتی بزرگ شی چه میکنی؟


‫آموزگار: وقتی بزرگ شی چه می کنی ؟
شاگرد: عروسی
آموزگار: نخیر منظورم اینه که چی می شی ؟
شاگرد: داماد ... ...
آموزگار: او ه ه ، منظورم اینه وقتی بزرگ شی چی بدست میاری ؟
شاگرد: زن
آموزگار: وقتی بزرگ شی برای پدر و مادرت چه می کنی ؟
شاگرد: عروس می گیرم
آموزگار: لعنتی ، پدر و مادرت در آینده از تو چی می خواهند ؟
شاگرد : نوه...!!تاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 12:36 | نویسنده : baratian mahdi
معمولی بودن شجاعت می خواهد

فهمیده ام که معمولی بودن شجاعت می خواهد.آدم اگر یاد بگیرد معمولی باشد نه نقاشی را میگذارد کنار، نه دماغش اگر معمولی است را عمل می کند،نه غصه می خورد که ماشینش معمولی است، نه حق غذا خوردن در یک سری از رستوران های معمولی را از خودش میگیرد، نه حق لبخند زدن به یک سری آدمها را، نه حق پوشیدن یک سری لباس ها را. حقیقت این است که "ترین" ها همیشه در هراس زندگی می کنند. هراس سقوط در لای آدم های "معمولی". و این هراس می تواند حتی لذت زندگی، نوشتن، درس خواندن، نقاشی کشیدن، ساز زدن،خوردن، نوشیدن و پوشیدن را از دماغشان دربیاورد. تصمیم گرفته ام خود معمولی م را پرورش دهم. نمی خواهم دیگر آدم ها مرا فقط با "ترین"هایم به رسمیت بشناسند. از حالا خود معمولی م را به معرض نمایش می گذارم و به خود معمولی ام عشق می ورزم و به آدم ها هم اجازه میدهم به من معمولی عشق بورزندتاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 12:32 | نویسنده : baratian mahdi

چند سال از امشب بگذره؟ ، تا من فراموشت کنم
تا با یه دریا تو خودم ، خاموش خاموشت کنم

 

چیزی نمی تونم بگم ، قراره از من بگذری
چیزی نگو می فهممت ، باید از این خونه بری

 

تنهاییامو بعد از این ، با قلب کی قسمت کنم؟
واسه فراموش کردنت ، باید به چی عادت کنم؟

 

تو باید از من رد بشی ، من باید از تو بگذرم
کاری نمی تونم کنم ، باید بیفتی از سرم

 

بعد از تو باید با خودم ، تنهای تنها سر کنم
یک عمر باید بگذره ، تا امشبو باور کنم

 

چند سال از امشب بگذره؟ ، با من یکی هم خونه شه
احساس امروزم به تو ، تنها یه شب وارونه شه

 

چیزی نمی تونم بگم...تاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 12:25 | نویسنده : baratian mahdi

اندکی فکر کن


به آنهایی فکر کن که هیچگاه فرصت آخرین نگاه و خداحافظی را نیافتند.به آنهایی فکر کن که در حال خروج از خانه گفتند :
"روز خوبی داشته باشی"، و هرگز روزشان شب نشد.

به بچه هایی فکر کن که گفتند :
"مامان زود برگرد"، و اکنون نشسته اند و هنوز انتظار می کشند.

به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند
و ای کاش زودتر این موضوع را می دانستند.

به افرادی فکر کن که بر سر موضوعات پوچ و احمقانه رو به روی هم می ایستند
و بعد "غرور" شان مانع از "عذر خواهی" می شود، و حالا دیگر حتی روزنه ای هم برای بازگشت وجود ندارد.

من برای تمام رفتگانی که بدون داشتن اثر و نشانه ای از مرگ،
ناغافل و ناگهانی چشم از جهان فرو بستند، سوگواری می کنم.

من برای تمام بازماندگانی که غمگین نشسته اند و هرگز نمی دانستند که :
آن آخرین لبخند گرمی است که به روی هم می زنند،
و اکنون دلتنگ رفتگان خود نشسته اند،
گریه می کنم.

به افراد دور و بر خود فکر کنید ...

کسانی که بیش از همه دوستشان دارید،
فرصت را برای طلب "بخشش" مغتنم شمارید،
در مورد هر کسی که در حقش مرتکب اشتباهی شده اید.

قدر لحظات خود را بدانید.

حتی یک ثانیه را با فرض بر این که آنها خودشان از دل شما خبر دارند از دست ندهید؛
زیرا اگر دیگر آنها نباشند،
برای اظهار ندامت خیلی دیر خواهد بود !


تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 21:33 | نویسنده : baratian mahdi
عکس های عاشقانه جدید همراه با متن


تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 21:31 | نویسنده : baratian mahdi

برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ندارد.زیرا آنها بر این باورند که یا

راهی خواهند یافت ، یا راهی خواهند ساختتاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 21:26 | نویسنده : baratian mahdi
چرا در زندگی به بن بست میرسیم؟  

 

 

اگر همین حالا احساس می کنی دست به هر کاری می زنی، موفق نمی شوی و به مانع برمی خوری که تو را به شدت سرخورده می کند، به این مفهوم است که در زندگی جا زده ای و اصلا گام برنمی داری و شاید به خاطر دلایل زیر باشد که باید در آنها تجدید نظر کنی.

 

زندگی مدام در حال تغییر و تحول است. گیر کردن در زندگی یک انتخاب است. خودت ناآگاه این گزینه را در زندگی دنبال می کنی. انتخاب توست که سرنوشتت را تعیین می کندو ربطی به بخت و اقبال ندارد.

 

جاده زندگی طویل است حتی سفر هزار کیلومتری هم با یک گام شروع می شود. اگر در همین لحظه هم مسیر زندگی ات را دوست نداری، این شانس را داری که تغییر مسیر بدهی. تو مسوول هستی که مسیر زندگی ات را متحول کنی ولی باید این تغییر و تحول گام به گام باشد.

 

به عبارتی دیگر، برای عبور از دشوارترین ایام زندگی، لازم است گام های کوتاه و کودک وار برداری و به راهت ادامه دهی.

 

اگر همین حالا احساس می کنی دست به هر کاری می زنی، موفق نمی شوی و به مانع برمی خوری که تو را به شدت سرخورده می کند، به این مفهوم است که در زندگی جا زده ای و اصلا گام برنمی داری و شاید به خاطر دلایل زیر باشد که باید در آنها تجدید نظر کنی.

  

در برابر شرایط موجود در زندگی ات، آنطور که لازم است، احساس مسوولیت نمی کنی

شاید تو هم مثل بیشتر مردم عادت کرده ای مرتب شرایط موجود در زندگی ات را ملامت کنی و اشتباهات خودت را ناشی از بدشانسی بدانی ولی باید توجه کنی که شرایط زندگی تو حاصل گزینش های خودت است. لازم است بیشتر روی این امر مهم تمرکز کنی و برای رشد و پیشرفت، اصلاحات ضروری را انجام دهی. تو باید وضعیت فعلی ات را بپذیری و در قبال آن، احساس مسوولیت کنی. از آن درس عبرت بگیری تا بتوانی تحول و دگرگونی را که موجب موفقیت و پیشرفت توست، ایجاد کنی.

 

در زندگی دچار ترس و وحشت شده ای

اگر دست به اقدامی بزرگ زده ای و به شدت تلاش می کنی که رویاهایت به حقیقت بپیوندد، خواه ناخواه با شرایطی روبرو می شوی که باعث ترس و اضطراب تو می شود. چه باید بکنی؟ دل به دریا بزن و با شجاعت پیش برو، یادت باشد به هیچ وجه نباید اجازه دهی که دودلی و ترس بر تو غلبه کند چون این واهمه ناشی از قوه تجسم خودت است و واقعیت ندارد.

 

به ندای درونت بی توجه هستی

توجه کن که شم و شهود، زبان خاص روح و روانت است. تو با حس قوی آگاهی درونی به دنیا آماده ای، که موهبتی الهی است و تو را به خود برتر و روح الهی متصل می کند. تو به نحوی شم و شهودت را تجربه کرده ای یعنی همان تلنگرهای آرامی که اغلب آنها را نادیده می گیری و صرفا خیال می کنی به نظرت آمده است. علایمی شهودی هستند. از حالا به بعد سعی کن با راهنمای درونی ات ارتباط برقرار کنی تا موهبت الهی را به زندگی ات بیاوری.

 

به منفی گری عادت کرده ای

مشکل کار در اینجاست که تو می بینی ولی دیدن تو جنبه بصیرتی و بینشی ندارد بلکه سرسری است. بزرگترین دیواری که باید از آن بالا بروی، دیواری است که در ذهن خودت ساخته ای. اگر تو نتوانی نگرش و ذهنیت خودرا کنترل کنی، در این صورت آنها تو را کنترل می کنند. احساسات منفی دقیقا مثل علف های هرز هستند که اگر آنها را از ریشه درنیاوری باز هم رشد می کنند. پس کنترل سرنوشتت را در دست بگیر. خودت را باور داشته باش، به افرادی که می خواهند تو را دلسرد کنند، محل نگذار. از افراد، اماکن و عادت های منفی دوری کن، هرگز مایوس نشو و در برابر زباله های منفی ذهنی که تلاش می کنند خودشان را به خورد تو بدهند، تسلیم نشو.

 

قدر نعمات الهی را که داری نمی دانی

یک لحظه صبر کن. نفسی عمیق و آهسته بکش. اعجاز تنفسی ات را احساس کن و با هر عمل دم و بازدم خدا را شکر کن. شاید امروز با کمی درد و رنج از خواب بیدار شدی، ولی به هر حال بیدار شدی. تو در زندگی ایام خوش و ناخوش را فراوان دیده ای. شاید هم اکنون هر آنچه را که دلت می خواهد نداری، ولی با همان چیزهایی که فعلا داری می توانی به جلو حرکت کنی. زندگی بی عیب و نقص نیست ولی مواهب الهی فراوانی دارد که باید به تک تک آنها توجه کنی.

 

ذهنت را درگیر نگرانی هایی که فعلا وجود ندارد کرده ای

تو نمی توانی «امروز» بهتری داشته باشی، اگر فکرت متوجه «دیروزت» باشد، هر چه بود گذشته است. زمان حال را دریاب و در آن زندگی کن. به سیر و سفرت ادامه بده، حواست را روی زمان حال متمرکز کن. نهایت تلاشت را بکن و به روند الهی توکل داشته باش. امدادهای غیبی در راه است.

 

در بیرون خودت دنبال شادی می گردی

بینش و بصیرت، به مفهوم مجموعه آگاهی ها نیست، بلکه پی بردن کامل و درک هویت خودت است. ثروت واقعی تو ربطی به مادیات، خانه، ماشین، ملک و تجملات ندارد.

 

ثروت اصلی، درون خودت نهفته است. درون تو اقیانوسی وسیع نهفته است، چرا آب را از دیگران گدایی می کنی؟ هر چقدر بیشتر به دنبال خوشی، خارج از وجود خودت باشی، همان خوشی بیشتر از نظر تو پنهان می شود. پس یادت باشد که منشأ عمیق ترین دلخوشی هایت در وجود خودت است. بگذار با شکوفایی آن به سر حد کمال برسی.

 

هنوز به دنبال راه بی دردسر می گردی

روزی به عقب برمی گردی و می فهمی که برای هر آنچه تلاش کردی و به موانع برخوردی، همان ها تو را متحول کرده و از تو آدمی دیگر ساخته است. تلاش و تقلاهای شدید، موجب موقعیت های فوق العاده ات می شود. هر کوشش و تقلایی که می کنی باعث کسب تجربه ات می شود یا اگر شکست خوردی، از آن درس عبرت می گیری.

 

سیر و سفر عظیم زندگی آنقدرها هم آسان نیست، خیال نکن مشکلات سر راه، باعث اتلاف وقت تو شده است، بلکه همین درد و رنج های زندگی است که موجب رشد معنوی و کمال تو می شود. پس با توجه به موارد بالا بر زندگی غلبه کن و با شهامت رو به جلو حرکت کن.

 

این را بدان که تو هرگز نمی توانی به طور کامل و صددرصد بر مشکلات زندگی غلبه کنی، بهترین کار این است که بن بست ها و موانع زندگی را تشخیص دهی و آهسته آهسته مسیرهای الهی و پربار را جایگزین آنها کنی و با مدیریت خردمندانه و دیدن زیبایی طی مسیر، به راهت ادامه دهی.تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 21:20 | نویسنده : baratian mahdi
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ …
ﻓﻘﻂ … ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮ :
ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ ؛ ﻫﻨﻮﺯ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ . . .  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ