تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 | 4:48 | نویسنده : baratian mahdi

دلنوشته یک شب غمبارپاییزی

سکوت:

شکننده است وقتی درامواج سهمگین افکاردست وپامیزنی.

آنجاکه آرامگاه توست آرام نباشی .مامنی برای آسایش توست پرازمخاطره باشدودرد.

سکوت تنهاکلامی است که بی صداوبدون منتقدباصدایی پرازغم دردوماتم فریادمیزند:هان ای اطرافیان وای شریکان همزیستی.درون صاحبم پرازگدازه های مصیبت است ورنج.

اوبرای به هم نزدن زندگیتان سختی تمام مشکلات راباصدایی همچون خوردن تیرهایی باهیبت شکستن استخوان رابر جان میخرد.

تمام این حادثه ها.سختی هاوسروصداهاراباپیش مرگ قلبش خفه میکند.

ای کاش کسانی راکه برای آرامششان شکست فقط به اندازه لحظه ای باتوجه ودرک آبی سردبرروی قلبش بپاشندتادمی آرام گیردوازجوش وخروشش بیفتدونفسی تازه کند.

ابهام 

تنهاشکلی که میبینم از این چندساعت وثانیه های عمرم.

عده ای سنگ وفاداری وعشق سرمیدهندخوب است اماتاوقتی که کامشان رواست وآرامششان برقرار.

تورابردیگری ترجیح میدهندتازمانی که باکمک تو به ارجحیت بردیگران رسیده اند.

پیش دیگران به خاطرزندگی باتوشهرت خوشبختی دارندولی خوشبختی راازتوسلب کرده اندچون انهاتصمیم میگیرندکه چه زندگی خوشبختی است وتو چگونه زندگی کنی بهتراست!!....وتو ماموربه اطاعتی وسکوت درغیراین صورت..........

سکوت رانبایدبشکنی مثل خودشان وفریادبزنی و....چون متهم به بی وفایی ونفهمی وآدم نبودن میشوی و......

نمیدانم به خودم شک کنم یایه خدایم!!!

اگرجنس همه ماانسانهایکی است چرامن برای دیگران میشکنم ودیگران نیزمرا میشکنند؟

اگرهمه قدرت خوردکردن دارندچرامن ندارم؟

اگرجنس من فرق دارد همه خوبندومن بد چرا؟ آخه خداجون چرا؟ چرا من؟؟

امابراین آگاهم وباوردارم که درخوردکردن نمیشودترحم پیداکردومرهم...

این شکستگی است که درد داردونیازبه طبیب....

ای محبوبم توراسپاس که درتنهایی وغربتم.سکوت ومبهمم تنهاهمراه وهمرازمنی..

اماباهمه خستگی ودلشکستگی ازتوانتظارشکستنم راندارم.

مراگرفتارجنونم نکن تادلیل وبهانه ای برای اهداف وتصمیمات دیگران نباشم

گرفتارجنونم نکن تاسکوتم وبرهم نزدن آرامش دیگران وخوبیهایم دراتهام دیوانگی گوشه گیرنشودونمیرد.

خدایاتوراسپاس ممنونم که بامنی همه جا هرچندتورا هم می آزارداین سکوت وارام بودنم.تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 | 15:51 | نویسنده : baratian mahdi

 

 

 

خدایی اینا فازشون چیه؟؟؟

 

 

 

فک میکنن دافن ولی،

 

 

 

 شبیه شیر می مونن...

شایدم شغال؟ نظرشماچیه؟

 

  والاااااااااا

حجابــــــــــــ زن


اسلحه­ ای که برای دفاع از کرامت انسانی اوست ؛ حجاب، تنها سلاحی است که از هردو شخص مهاجم ومدافع، حفاظت میکند. تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 11:18 | نویسنده : baratian mahdi
"کسـی بـه جـز خـودم مسـئول سـقوطم نیـست ؛ بزرگتـرین دشمـنی کـه باعـث بـه

وجـود  آمدن سرنوشـتی غـم انگـیز و اندوهـبار برایـم شـده تنهـا خـودم  هسـتم."

 

 تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 11:16 | نویسنده : baratian mahdi
"شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را،  به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی."

 

گاهی، کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند، میتوانند احساس بهتری نسبت به  کسانی که دقیقاً در کنارتان هستند، در شما ایجاد کنند."

 

"تمام بی شعورها نسبت به بی شعوری شان تعصب دارند و سعی می کنند با توجیه و دلیل  تراشی برای وقاحت و مردم آزاری شان ، در بی شعوریِ خود ثابت قدم  باشند..."

 

فــقــر، چیزی را "نداشتن" است
ولــی آن چیز
پــول نیست
طـلا و غـذا  نیست
فــقــر، گرسنگی نیست
فــقــر همان گرد و خــاکی است که بر کـتـابهای  فروش نرفته کتابفروشی می‌نشیند
فــقــر، پوست مـوزی است که از پـنـجره یک  اتومبیل به خـیـابان انداخته می‌شود
فــقــر، شب را "بی غـذا" سرکردن  نیست
فــقــر، روز را "بی انـدیـشـه" به سر بردن است."تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 11:12 | نویسنده : baratian mahdi
اي كاش ميتوانستم خود را در آغوش سادگيها رها كنم اي كاش معني غربت.تنهايي .رفتن را درك نميكردم  نميداني ساده نيست به رفتنها بنگري در حالي كه تو بدرقه كننده نباشي آسان نيست دلت را در زير خروارها خاطره مدفون نمايي و كلبه عشق را مدفن آرزو ها نمايي وبجز خاطرات توشه اي براي پايان راه نداشته باشي و جز قطرات اشك همدمي تورا نباشد وآْغوشي جز اغوش سرد زندگي را احساس نكني

تو چه ميداني انتظار چيست تو چه ميداني پايان چيست در حالي آغازي نبود در هم شكسته ام شايد چشمهايم گريان است ولي هنوز تورا جسنجو ميكند و هر شب در خاطراتم تو را با من همره ميسازد دوست دارم بي تابي دلم را به تو ببخشم اما تو چه ميداني حجم بوسه هاي خالي چيست

گرمي تو را تنها در خيالم احساس ميكنم عشق زيباست عشق باور نكردنيست 

زنده باد بر اين سكوت سكوتي كه همه چيز را در خود نگاه ميدارد جراها وبايدها.رفتنها .پايانها براي تو .

در كنار تو روزي من شكوفه خواهم زد  علي رغم تهديد زمستان  دوست داشتن را سر ميدهم حتي اگر شاخه اي براي روييدن نباشد حتي اگر اين انتظار وجودم را از بودن تهي كند

با خود عهد بسته ام ديگر به پايان نيانديشم حتي اگر پاييز بميرد حتي اگر زمستان نياييد حال  كه تنها پناهگاهم سپيدي كاغذ است و همدم اشكهاي نيمه شبم سياه كردن كاغذ است 

مينويسم دلتنگيهايم را.غصه هاو غمهایم را..........

 

 

 پیش از تو همه را با معیارهایم می سنجیدم !


بعد از تو همه را با تــو می سنجم حتی معیارهایم را …تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 12:39 | نویسنده : baratian mahdi
روز دانشجوبر همه دانشجویان عزیز مبارک

سه قطره خونی که 16 آذر 1332 به پای نیکسون ریخته شد و سنگفرش‏های دانشگاه تهران را نگین کرد، هنوز هم زنده و جاری است. هنوز ازاین قطره‏ های سرخ، بخار بلند می‏شود و اگر نبود که برای ایستادگی وحفظ سنگر  جاری می‏شدند و دانشگاه و تهران را با خود می‏بردند.

بوی تازگی که از عصاره جان دانشجو برمی‏خیزد، همراه با بوی سنگفرش‏های لگدمال شده دانشکده فنی، در خیابان‏های دانشگاه می‏پیچید، از زیر در می‏گذرد و تمام ایران را فرا می‏گیرد.

 


تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 20:2 | نویسنده : baratian mahdi

بانو کاش این باطن پاکی که می گویی

 

ظاهرش هم خدایی بود...

 

بانو کاش می دانستی خدایی که دلت با اوست

 

حجاب را چقدر دوست می دارد...

 

و می دانم که می دانی خدا تو را چگونه بیشتر دوست دارد..

 

 

برداشتن حجاب از سر تو مقدمه ای می شود بر برداشته شدن حجاب از چشمان دیگران
به چشمان خیره ی دیگران ایراد مگیر که مقصر خود تو هستی

 تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 19:58 | نویسنده : baratian mahdi

   دستانش از فشار زیاد کار زبر و ضمخت شده اند

  دلش نمی آید دست نوازش بر سر و صورت ظریف کودکانش بکشد

  همه فکر میکنند احساس ندارد .

 ولی هیچکس نمیتواند شرافت او را وصف کند .

  او یک پدر است .تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 8:22 | نویسنده : baratian mahdi
به نظر شما آیا محدودیتهای جنسی اسلام و یا قوانین ایران، به تجاوز نمی انجامد؟ اگر همانند کشورهای پیشرفته آزادی جنسی داشته باشیم، آیا جوانان ارضاء نخواهند شد، و از آمار تجاوز کاسته نخواهد شد؟
جواب این سوال را می توان از آمارهای جهانی به دست آورد.
از آزاد ترین کشورهای دنیا در مسائل جنسی کشورهای استرالیا، انگلستان، کانادا، فرانسه، ایتالیا وآمریکا می باشد. جالب است بدانید این کشور ها در صدر آمار قربانیان تجاوز به عنف در دنیا هستند.
شما می توانید با جستجوی rape victims در اینترنت به این مهم دست بیابید. همچنین با مراجعه به سایتها آمار تجاوز به زنان را ببینید! 
پس مطمئنا علت تجاوز، محدودیت های جنسی در اسلام نیست. جالب است بدانید  در 20 کشور برتر از نظر تجاوز به عنف، نامی از کشورهای اسلامی به چشم نمی خورد! و این خود دلیلی بر تأثیر مثبت این محدودیت ها در اسلام دارد.
اگر چه به ظاهر باید به علت آزادی جنسی در کشورهای اروپایی و آمریکایی، مشکلی بابت تجاوز جنسی نداشته باشند، ولی خالق انسان ها امری ما وراء دیدگان بشر را می بیند، و از این رو در احکام خود به مقابله با آزادی جنسی مفرط پرداخته است.تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 8:16 | نویسنده : baratian mahdi
دم فکر می کنه، دوست پسر داشتن، یه چیزیه مال قرن بیستم.
زنهای عرب که شتر می شناختند و ملخ! اصلا نمیدونستند دوست پسر چیه، تا بخواهند داشته باشند!
اما جالبه بدونید، نه تنها آن زمان دختر ها هم دوست پسر داشته اند، حتی آیه ای در این رابطه نیز داریم.
خدا به مردان سفارش می کند:
بازنان متخذات اخدان ازدواج نکنید یعنی با زنانی که دوست پسر داشته اند ازدواج نکنید.
شاید بدین خاطر باشد که زن یا مردی که قبل از ازدواج چنین تجربیاتی داشته باشند، مطمئنا بعد از ازدواج در روابط عاطفی و نزدیک خود با همسرش آن تجربیات به یاد خواهد آمد، و گاه در مقایسه بین همسر فعلی و دوست قبلی به احساس شکست در این ازدواج یا برتر بودن تجربه قبلی حکم کند. و این بزرگترین لطمه در اوایل ازدواج است.
آیا دوست پسر داشتن با تمام لذت های که دارد، با احساس شکست در زندگی آینده قابل قیاس است؟

متن آیه سوره نساءوَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

﴿۲۵﴾تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 7:45 | نویسنده : baratian mahdi
چه کسانی بیشتر مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته اند ؟

اکثر مواقع زنان و دخترانی که با پوشش های نا مناسب در سطح جامعه هستند اولین انگیزه مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی تجاوز گر را که همان تحریک شدن جنسی است در ذهن تجاوز گر بوجود می آورند البته این بدان معنی نیست که افرادی که پوشش مناسبی دارند هیچ وقت مورد تجاوز قرار نخواهند گرفت اما از آنجایی که تحریک جنسی اولین سبب تجاوزات جنسی میباشد این تحریک از سوی زنان و دخترانی که پوشش نا مناسبی دارند زودتر منتقل می شود .

من منکر مدگرائیی جوانان نمی شوم اصلا مدگرائی یک میل طبیعی در جوانان میباشد و جوانان دوست دارند لباسهای به مد بر تن کنند اما مد لباس باید بر گرفته از الگوهایی باشد که با فرهنگ ما همخوانی داشته باشد بعنوان مثال اگر در فلان منطقه از جهان مد شد که دختران شلوارک به پا کنند و بیرون بیایند آیا جوانان ایرانی هم باید با شلوارک بیرون بیایند ؟ سوالی که اینجا مطرح میشود اینست که علت تجاوز چیست آیا محدودیت در روابط جنسی باعث بروز تجاوزات جنسی می شود ؟ پاسخ منفیست چرا که اگر این عامل به تنهایی باعث پیدایش پدیده تجاوزات بود در کشورهای غربی که روابط جنسی محدودیتی ندارد نباید هرگز تجاوزی صورت می گرفت این در حالیست که فقط در سال 2004 میلادی در ایالت نیوجرسی امریکا بیش از ۱300 مورد تجاوز جنسی صورت گرفته است . تجاوز می تواند ریشه روانی داشته باشد در اکثر تجاوزات به گروهای همجنس فرد تجاوز گر خود در دوران کودکی یا نوجوانی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته یا با صحنه ای هولناک در این مورد مواجه گشته .


توصیه هایی جدی برای جلوگیری از اینکه مورد تجاوز یا آزار و اذیت جنسی قرار بگیریم :

نقش دختران و زنان :

از آنجایی که درصد بیشتری از افرادی که مورد تجاوز قرار گرفته اند از پوشش مناسبی برخوردار نبوده اند رعایت پوشش مناسب حداقل در مکان های خلوت توصیه می شود.

روابط دوستی بین دختر و پسر خیلی از روابط دوستی بین دو جنس مخالف با تجاوزجنسی یا با روابط جنسی روبرو بوده از جهت توصیه جدی من به خانمها عدم اعتماد در این مورد خاص به طرف مقابل میباشد فراموش نکنید اگر دختر و پسری در مکانی تنها کنار یکدیگر باشند خواه یا نا خواه وسوسه های جنسی در ذهن آن بوجود می آید . برای جلوگیری از این وسوسه هرگز پیشنهاد رفتن به خانه یا مکانهای خلوت را از طرف مقابل خود قبول نکنید .

تاجای ممکن سوار خودروهای مسافر کش شخصی بدون ارم نشوید :

به سن و سال راننده نگاه نکنید به اینکه زن کنار وی نشسته نگاه نکنید امکان دارد تمامی این عوامل برای جلب اعتماد شما باشد اگر به هر دلیل مجبور بودید سوار خودروهای مسافر کش شخصی شوید قبل از سوار شدن پلاک خودرو را یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید اگر راننده از مسیر اصلی منحرف شد و یا به هر دلیل به رفتارهیا راننده یا عواملی که در خودرو هستند مشکوک شدید فورا از راننده بخواهید که خودرو را متوقف کند و پیاده شوید .

ازرفت و آمد در مکانهای خلوت و در ساعات شب در حد توان خودداری کنید .

نقش والدین :

اطلاع رسانی و آگاهی به فرزندان از وظایف اصلی خانواده ها میباشد اولین قدم برای آگاهی دادن به فرزندان برقراری رابطه ای دوستانه با فرزند میباشد نباید به گونه ای در زمینه روابط جنسی یا آگاهی در مورد تجاوزات جنسی با فرزندان خود صحبت کنید که در ذهن آنها اینگونه شکل بگیرد که صحبت کردن راجع به این موضوعات بی حیائی است با فرزندان خود دوست باشید .

پارتی ها و مهمانیهای در اصطلاح تاریک :

اغفال شدن توسط نزدیک ترین به اصطلاح دوست شما درصدی از تجاوزات در پشت پرده مهمانیهای و پارتیها شکل گرفته اکثر این افراد به درخواست و به اعتماد دوست نزدیک خود در اینگونه مهمانی ها شرکت کرده اند و متاسفانه مورد تجاوز قرار گرفته اند این بدین معنی نیست که همه مهمانی ها دارای محیطی نا مطلوب است اما بهتر است قبل از رفتن به مهمانی از مکان آن و افرادی که در آن مهمانی شرکت کرده اند مطلع باشید و مکان و ساعت آغاز و پایان مهماین را به اطلاع خانواده برسانید .

عکس از مراسم عروسی مهمانی ها خوابگاهها و جمعهای خودمانی : در مقابل دوربین یا موبایل های دارای دوربین عکس برداری یا فیلمبرداری جمعهای دوستانه اجتناب کنید این قسمت لازم به توضیح نیست چرا که همین الان اگر چرخی در سایتهای غیر اخلاقی اینترنتی بزنید با موارد بیشماری روبرو می شوید .

حقیقت تلخ در این باب :

دختری در مراسم تولد همکلاسی خود شرکت کرده بود به لحاظ اینکه مهمانی دخترانه بود لباس وی از پوشش مناسبی برخوردار نبود عکس سر و گردن وی توسط دوست پسر او که از وی جدا شده بود بر روی اندام برهنه دختری مونتاژ شده و پخش گردیده بود برادر دختر با مشاهده این عکس به محل مدرسه پیش دانشگاهی خواهرش مراجعه کرده وی را تا خانه همراهی میکند و در حمام خانه با زدن 11 ضربه چاقو خواهرش را از پای در میآورد .

جدا از کلاس های خصوصی بدون مجوز یا درمان های خانگی  عرفان درمانی  یا تربیت معنوی در خلوت ویا هر مکانی که بوی خلوت و حضور نامحرم راداردبپرهیزید

شاید این هم به گوشتان خورده دقت کنید:

تجاوز به دختران بعد از خوراندن نوشیدنی های الکی ومشروبات یا نوشیدنی های بی هوش کننده


اگر مورد تجاوز قرار گرفتید چه اقداماتی لازم است انجام دهید ؟

قبل از هر اقدامی به خاطر داشته باشید شما به علت امری نا خواسته مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته اید چرا که اگر این مسئله خواسته بود اسم آن تجاوز نبود شما تلاش خود را برای جلوگیری از بروز این حادثه کرده اید در هر سنی و هر شرایطی به نزدیکترین مرکز کلانتری ، پاسگاه ، ایستگاه ها ی نیروی انتظامی یا خودروهیا نیروی انتظامی مراجعه کنید و مسئله را با جزئیات کامل با مامورین مربوطه در میان بگذارید.( مددکاران اجتماعی در نیروی انتظامی آموزشهای لازم در احیای روحیه افرادی که مورد تجاوز قرار گرفته اند دیده اند )

دومین گام مسئله را با خانواده درمیان بگذراید .

سومین گام هرگز از تهدید های تجاوز گر از این قبیل که اگر مسئله را بازگو کنید شما را به قتل میرسانند یا فیلمی که از شما دارند را پخش خواهند کرد و ... نهراسید و سریعا به مراجع انتظامی مراجعه کنید

معمولا فردی که مورد تجاوز قرار میگیرد نباید از سوی خانواده سوال پیچ شود وی بریا مدتی نیاز به بازسازی روحی و روانی دارد شرایط او را درک کنید ترجیحا از یک مشاور کمک بجوئید.

برخی افراد از ترس آبرو و یا تهدید های تجاوز گر از مطرح کردن موضوع و یا طرح شکایت خودداری میکنند این عامل باعث می شود تا دختران دیگر نیز یا حتی خود فردی که مورد تجاوز قرار گرفته مجددا بنابه درخواست تجاوز گر تن به عمل نا خواسته جنسی دهد پس موضوع را هرچه سریعتر با نیروی انتظامی در میان بگذراید.تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 7:18 | نویسنده : baratian mahdi

 

لطفا نظر بدیدتاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 14:3 | نویسنده : baratian mahdi
 

 

به این میگن زندگی نه الان که همش هست درگیری

73774901327988128913.jpgتاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 14:1 | نویسنده : baratian mahdi

  زندگی دفتری از خاطره هاست

       خاطراتی شیرین خاطراتی مغشوش

               خاطراتی که ز تلخی رگ جان میگسلند

                          ما ز اقلیمی پاک که بهشتش نامند

                                    به چنین رهگذری آمده ایم

                                            گذری دنیا نام که ز نامش پیداست

                                                     مایه پستی هاست ...

                            ما ز اقلیم ازل

                                     ناشناسانه به این دیر کهن آمده ایم

                                               چو یکی تشنه به دیدار سراب آمده ایم ...

                                    ما در آن روز نخست

                                                تک و تنها بودیم

                                                        خبری از زن و معشوقه و فرزند نبود

                                                                   سخنی از پدر و مادر دلبند نبود ...

                                           یک زمان دانستیم

                                                    پدر و مادر و معشوقه و فرزندی هست

                                                              خواهر و همسر دلبندی هست ...

  ما همه همسفریم

        کاروان میرود و میرود آهسته به راه

                 مقصدش سوی خداست

                         همه از سوی خدا آمده ایم

                                 باز هم ره سپر کوی خداییم همه

          ما همه همسفریم

                  لیک در راه سفر

                          غم و شادی به هم است

                                  ساعتی در ره این دشت غریب

                                           میرسد راهروی خسته به خرمکده ای

                                                    لحظه ای در دل این وادی پیر

                                                              میرسد همسفر شاد، به ماتمکده ای ....

               یک نفر در شب کام

                       یک نفر در دل خاک

                                 یک نفر همدم خوشبختی هاست

                                          یک نفر همسفر سختی هاست ...

                        چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد

                                  وز سر تخت مراد

                                           پای بر تخته تابوت گذاریم همه ...

                        ما همه همسفریم

                               پدر خسته به راه 

                                       مادر بخت سیاه

                                               عاشقانی که ز هم دور شدند

                                                       دخترانی که چو گل پژمردند

                                                               کودکانی که به غربت زدگی

                                                                           خفته در گور شدند ...

     همگی همسفریم

             تا ببینیم کجا، باز کجا

                   چشممان بار دگر سوی هم باز شود

                             در جهانی که در آن راه ندارد اندوه

                                    زندگی با همه معنی خویش از نو آغاز شود ....

                  زندگی دفتری از خاطره هاست

                           خاطراتی شیرین 

                                  خاطراتی مغشوش

                  خاطراتی که ز تلخی رگ جان میگسلند.تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 13:56 | نویسنده : baratian mahdi
سه نکته کلیدی وراه موفقیت انسان درزندگی ورابطه اش باخدا

 

- هر شب ما به رختخواب میرویم،‌ 

اما ما هیچ اطمینانی نداریم که فردا صبح زنده بر می خزیزیم،

 با این حال ساعت را برای فردا کوک می کنیم.

« این یعنی اُمید» 

 

ـ کودکی یکساله ای را تصور کنید، 

زمانی که شما او را به هوا پرتاب می کنید، 

او می خندد، چرا که او می داند که شما او را خواهید گرفت.

«این یعنی اعتماد» 

 

ـ روزی،‌ تمام روستایی ها تصمیم گرفتند، تا برای بارش باران دعا کنند، 

در روزی که برای دعا همگی دور هم جمع شدند،

تنها یک پسر بچه با خود چتری داشت.

«این یعنی ایمان»

رازهای موفقیت در همین سه کلمه است:

1--امید

2-- اعتماد

3-- ایمانتاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 13:35 | نویسنده : baratian mahdi

زندگیست دیگر!

همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست،

همه سازهایش کوک نیست!

 

باید یاد گرفت با هر سازش رقصید،

حتی با ناکوک ترین ناکوکش...   

 

اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن!

 

حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد... 

به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند،  

به این سالها که به سرعت برق می گذرند ...

 تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 13:33 | نویسنده : baratian mahdi
تقدیم به مادران مهربان وزنان شایسته

از هنگامی که خداوند مشغول خلق زن بود، شش روز می‌گذشت.
فرشته‌ای ظاهر شد و عرض کرد: “چرا این همه وقت صرف این یکی می‌فرمایید؟”
خداوند پاسخ داد: “دستور کار او را دیده‌ای‌؟
باید دویست قطعه متحرک داشته باشد، که همگی قابل جایگزینی باشند.
باید بتواند با خوردن قهوه تلخ بدون شکر و غذای شب مانده کار کند.
باید دامنی داشته باشد که همزمان دو بچه را در خودش جا دهد و وقتی از جایش بلند شد ناپدید شود.
بوسه‌ای داشته باشد که بتواند همه دردها را، از زانوی خراشیده گرفته تا قلب شکسته، درمان کند.”
فرشته سعی کرد جلوی خدا را بگیرد.
“این همه کار برای یک روز خیلی زیاد است. باشد فردا تمامش بفرمایید.”
خداوند فرمود : “نمی شود!!، چیزی نمانده تا کار خلق این مخلوقی را که این همه به من نزدیک است، تمام کنم.
از این پس می تواند هنگام بیماری، خودش را درمان کند،
یک خانواده را با یک قرص نان سیر کند و یک بچه پنج سال را وادار کند دوش بگیرد.”
فرشته نزدیک شد و به زن دست زد.
“اما ای خداوند، او را خیلی نرم آفریدی.”
“بله نرم است، اما او را سخت هم آفریده‌ام.
تصورش را هم نمی‌توانی بکنی که تا چه حد می‌تواند تحمل کند و زحمت بکشد.”
فرشته پرسید : “فکر هم می‌تواند بکند؟”
خداوند پاسخ داد : “نه تنها فکر می‌کند، بلکه قوه استدلال و مذاکره هم دارد.”
آن گاه فرشته متوجه چیزی شد و به گونه زن دست زد.
“ای وای، مثل اینکه این نمونه نشتی دارد! به شما گفتم که در این یکی زیادی مواد مصرف کرده‌اید!!”
خداوند مخالفت کرد : “آن که نشتی نیست، اشک است.”
فرشته پرسید : “اشک دیگر چیست؟”
خداوند گفت : “اشک وسیله‌ای است برای ابراز شادی، اندوه، درد، نا‌امیدی، تنهایی، سوگ و غرورش.”
فرشته متاثر شد: “شما نابغه‌اید ‌ای خداوند، شما فکر همه چیز را کرده‌اید، چون زن‌ها واقعا حیرت انگیزند.”
زن‌ها قدرتی دارند که مردان را متحیر می‌کنند.
همواره بچه‌ها را به دندان می‌کشند.
سختی‌ها را بهتر تحمل می‌کنند.
بار زندگی را به دوش می‌کشند،
ولی شادی، عشق و لذت به فضای خانه می‌پراکنند.
وقتی خوشحالند گریه می‌کنند.
برای آنچه باور دارند می‌جنگند.
در مقابل بی‌عدالتی می‌ایستند.
وقتی مطمئن‌اند راه حل دیگری وجود دارد، نه را نمی‌پذیرند.
بدون قید و شرط دوست می‌دارند.
وقتی بچه‌هایشان به موفقیتی دست پیدا می‌کنند گریه می‌کنند.
وقتی می‌بینند همه از پا افتاده‌اند، قوی و پابرجا می‌مانند.
آنها می‌رانند، می‌پرند، راه می‌روند، می‌دوند که نشانتان بدهند چه قدر برایشان مهم هستید.
قلب زن است که جهان را به چرخش در می‌آورد
زن‌ها در هر اندازه و رنگ و شکلی موجودند و می‌دانند که بغل کردن و بوسیدن می‌تواند هر دل شکسته‌ای را التیام بخشد.
کار زن‌ها بیش از بچه به دنیا آوردن است،
آنها شادی و امید به ارمغان می‌آورند. آنها شفقت و فکر نو می‌بخشند
زن‌ها چیزهای زیادی برای گفتن و برای بخشیدن دارند.
خداوند گفت: “این مخلوق عظیم فقط یک عیب دارد!”
فرشته پرسید: “چه عیبی؟”
خداوند گفت: “قدر خودش را نمی داندتاريخ : یکشنبه نهم آذر 1393 | 21:8 | نویسنده : baratian mahdi
تفاوت دوستی با ازدواج

بسیاری از جوانان تصور می کنند:که زندگی مشترک وشرایط به وجود آمده در زمان ازدواج مانند شرایطی است که در زمان دوستی یا نامزدی بین دو طرف حاکم بوده است.و مقایسه بین این دو شرایط برای تعدادی از زوج ها باعث شده تا بدبینی خاصی نسبت به زندگی مشترک داشته باشند. در حالی که دنیای دوستی و نامزدی دنیای بسیار متقاوتی از زندگی مشترک می باشد.

 

دنیای دوستی دنیای رویاها و ایده آل هاست در حالی که زندگی مشترک دنیایی کاملا حقیقی و ملموس است . دنیایی که در آن خوبی ها و بدی ها در کنار یکدیگر است و تنها می توان با تلاش و کوشش و صبوری دنیای ایده آلی ساخت.دنیای دوستی سراسر شیرینی ، امید و شرایط مطلوب است.اینجا مرد مورد علاقه ات کاملا در اختیار توست .برای با تو بودن به اندازه کافی فرصت دارد تنها به تو می اندیشد و به همه خواسته هایت تن در می دهد.زن مورد علاقه ات به همان گونه است که تو می خواهی ، تنها به فکر توست و برای رضایت و خوشنودیت تلاش می کند.

 

 

 

در زمان دوستی از گذشته خود به راحتی صحبت می کردی ، از همه خواسته هایت بی پرده سخن به میان می آوردی و احساس می کردی که گذشته و حالت از خودت می باشد.وآزاد هستی تا در انتخاب خود تجدید نظر کنی.همه چیز را عاشقانه می نگریستی و از کمی ها و کاستی ها به راحتی می گذشتی چون باور داشتی که باید این زندگی رویایی را شیرین نگاه داشت و برای شیرین بودن آن باید از عیب ها گذشت. اما همین که وارد زندگی مشترک می شوی شرایط کاملا تغییر می کند.اینجا دیگر صحبت از تحمل کردن است. اینجا صحبت از یک عمر زندگی است. اینجا خوبی و بدی، شیرینی و تلخی و زشتی ها و قشنگی ها در کنار همدیگر است.در دنیای دوستی محبوب تو خود را به شکلی ایده ال به تو ارایه می کرد اما در زندگی مشترک تو باید از او یاری ایده آل بسازی.

 

دنیای دوستی دنیای نیاز های عاطفی، و نیازهای غریضی است.در این دنیا برای رسیدن به خواسته هایت باید محبوب و مطلوب دوستدار خود باشی.اینجا رفع نیاز هایت در ردیف اول اولویت های زندگیت می باشد بنا براین خود را برای برآورده شدن نیاز های عاطفی یا دیگر نیاز های غریضی خود آماده می کنی.اما در زندگی مشترک با برآورده شدن این نیازها، مسائل دیگری در اولویت زندگی قرار می گیرند.ومردان براساس ساختار مغزی ونوع وظیفه ای که در طول تاریخ آفرینش بر عهده آنها گذاشته شده کار و موفقیت های اجتماعی خود را در راس همه امور قرار می دهند.اما زنان ایده آل ترین شرایط زندگی برای آنها زمانی بود که مرد مورد علاقه شان تنها به آنها فکر می کرد و هیچ چیز جز زن محبوب شان در اولویت کار آنان نبود.اما با ادامه زندگی و هویدا شدن نیاز های اساسی دیگر مرد، زنان از رابطه معشوقانه خود سر خورده شده و تصور می کنند که: محبت و عشق مرد مورد علاقه آنها کم رنگ شده است.بنا براین نسبت به همه روابط مشترک حساس شده که این حساسیت تصور سلطه طلبی و زیاده خواهی زنان را در افکار مردان پرورش می دهد.و این مسئله خود باعث می شود تا در برابر نیاز عاطفی و احساسی زنان واکنش های منفی از خود بروز دهند.اینجا یک رابطه ساده وعاطفی تبدیل به رابطه ای پیچیده و پر از شک و ظن می شود.که حل آنها تنها به دست روانکاوان متبحر انجام می پذیرد.

 

 

 

بزرگترین اشتباه زنان در این مرحله از زندگی این است که به حساسیت های خود دامن بزنند.یا بین خود و محبوبشان فاصله ایجاد کنند. یا تصور کنند که اگر با مردی دیگر ازدواج می کردند عشق آنها همیشه پر رنگ و ثابت بود.در حالی که همه مردان برای آشنا شدن به روحیات زنان و تطبیق دادن روحیات خود با زنان مورد علاقه شان نیاز به کسب مهارت عشق ورزی دارند که این وظیفه اصلی هر زنی است که مرد مورد علاقه خود را درمهارت بیان احساسات درونی و عشق ورزی متبحر کند.او باید خود را به مرد مورد علاقه خود نزدیک تر کرده و به او بفهمانند که من یک زنم .من کانون عشق و عاطفه هستم .من دوست دارم وقتی با من زیر یک سقف هستی دنیای مردانه خود را فراموش کنی و چون من تو هم به یک کانون عشق و محبت تبدیل شوی. همچون زمانی که آرزوی با هم بودن را در سر می پروراندیم.محبت تو برای من تنها زمانی که نیاز جنسی داری برایم کافی نیست بلکه من باید دایم و پیوسته از تو انرژی محبت و عشق بگیرم تا بتوانم شاداب و با طراوت زندگی کنم.

 

زنان تصور نکنند که تنها با بیان یک بار این جملات و ظیفه آموزش مرد مورد علاقه خود را به پایان رسانده اند .بلکه این کار نیاز به پشتکار و به کار گرفتن فنون و جذابیت های زنانه است.چون مردان وظیفه مهارت عشق ورزی و بیان احساسات خود را فراموش می کنند چون این وظیفه اصلی آنها نیست و نیمکره مغز آنان که وظایف غیر احساسی و عاطفی را به عهده دارد بزرگتر از نیمکره مغزی است که وظیفه عاطفی و احساسی را به عهده دارد.در ضمن مردان موجودات تنوع طلبی هستند که اگر آنان را رها کنید زنی دیگر را همچون شما اسیر نیازهای عاطفی و جنسی خود می کنند.

 

در دنیای دوستی همه روابط عاشقانه و بی عیب و ایراد است اما در زندگی مشترک این عشق ها کم رنگ شده و عیب ها خود را نمایان می سازند.در این نوع زندگی باید از خرد و اندیشه کمک گرفت و به خود و محبوبمان بفهمانیم که هر انسانی دارای معایب و محاسنی است.و پیدا کردن فردی که فقط خوبی در او باشد محال است همانطور که خودم یا شما دارای نقاط ضعف و عیب هایی هستیم.تاريخ : یکشنبه نهم آذر 1393 | 21:4 | نویسنده : baratian mahdi
مشکل توست نه مشکل ما

موشی در خانه صاحب مزرعه دار تله موشی دید!

 

به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد.  همه گفتند:

 

تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد!!

 

ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید

 

از مرغ برایش سوپ درست کردند،

 

گوسفند را برای عیادت کننده گان سر بریدند،

 

گاو را برای مراسم تر حیم کشتند.

 

و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد،

 

و به مشکلی که به دیگران ربطی نداشت،

 

 فکر می کرد!!!!!!!تاريخ : شنبه هشتم آذر 1393 | 23:1 | نویسنده : baratian mahdi
 

رابطه جنسی ورابطه دوستی

 

نیاز به غذا، درست مصداق نیاز به جنس مخالف را دارد. در حقیقت نیاز جنسی یکی از نیازهای طبیعی، غریزی و قوی‌ترین نیاز انسان است که همچون گرسنگی فقط با تماشای جنس مخالف ارضا نمی‌شود و برای تامین آن دو راه پیش‌رو داریم؛ ازدواج و دیگری روابط خارج از ازدواج که اسلام با توجه به نگاه کامل و جامعی که به مسائل دارد، فقط سنگ ازدواج را به سینه می‌زند و تامین این نیاز و راه رسیدن به خیر و برکت را فقط از مسیر ازدواج می‌داند.

امین کشوری در کتاب حجاب من می‌نویسد:

اما برخی از جوانان جامعه کنونی ما بر این باورند که چرا خود را به دغدغه و زحمت بیندازند و تن به تعهد و ازدواج دهند. به عقیده آنها، با ایجاد رابطه پنهانی با جنس مخالف، نه‌تنها می‌توانند نیازهایشان را تامین کنند بلکه این امکان را دارند که در انتخاب و تعدد شرکای جنسی‌شان تنوع بیشتری داشته باشند.

 

ممکن است بعضی دخترها و پسرها با این فکر که قرار است بعد با هم ازدواج کنند، درگیر ارتباط‌های کتبی، شنیداری و دیداری مختلفی شوند و از آنجا که افراد تنوع طلبند و دائم لحظات نو و تازه‌ای را برای خود طلب می‌کنند، پس از مدتی که از رابطه دختر و پسر می‌گذرد، جاذبه‌ها و ناز و عشوه‌ها که مربوط به اوایل دوستی است دیری نمی‌پاید که تبدیل به عادت می‌شود و دو طرف بخصوص پسرها نسبت به آن ارتباط قدیمی احساس خستگی می‌کنند و می‌خواهند وارد مرحله جدیدی از ارتباط شوند، مثلا اگر تا به حال با یکدیگر ارتباط تلفنی داشته‌اند، تمایل به ملاقات و ارتباط حضوری یا برقراری و طلب روابط جنسی دارند که معمولا در موارد طلب جنسی دختر مقاومت و پسر اصرار می‌ورزد و گاه پسر برای به کام رسیدن و متقاعد کردن جنس مخالف، از ادامه رابطه کناره‌گیری می‌کند تا از طریق ضربه یا تشدید احساسات و علاقه دختر، او را وادار به برقراری روابط نامشروع کند، و تاسف‌بارتر آن‌که عده‌ای از این افراد بعد از ازدواج هم مایل به ادامه این‌گونه روابط نامشروع هستند.

هر فردی در فطرت خویش، به‌دنبال پاکی و پاکدامنی است و همواره برای خود بهترین‌ها را طلب می‌کند.

حتی پسرانی که به قول معروف هفت خط روزگارند، وقتی می‌خواهند ازدواج کنند به مادر و اطرافیانشان می‌گویند برایم دختری انتخاب کنید که آفتاب مهتاب او را ندیده باشد. در واقع دخترانی که به علت داشتن روابط پنهانی، گناه‌آلود می‌شوند، به سرنوشت خودشان پشت پا می‌زنند. این امر باعث می‌شود که آنان به جرم داشتن رابطه‌های ناسالم، شرایط ازدواج سالم را از دست بدهند.

 

به پسری که با چند دختر دوست بود، گفتم :چرا آن دخترها را به خود مشغول کرده‌ای، دست‌کم با یکی از آنان ازدواج کن. به من گفت: آنها مرا دوست دارند، برایم هدیه می‌خرند، دائم مراقبم هستند و طوری رفتار می‌کنند که من از هر نظر تامین می‌شوم. مگر مریض هستم که سرپرستی خانواده را قبول کنم و نانخور اضافی بیاورم؟ ضمنا اگر بخواهم ازدواج کنم فکر می‌کنی که اینها زن زندگی‌اند؟! اینها هر روز با یکی دوستند، دختری که براحتی با من رابطه مخفیانه و نامطلوب برقرار می‌کند، از کجا معلوم که پیش از من با فرد دیگری رابطه و دوستی نداشته باشد و در نتیجه اینها برای چند روز خوشی و جوانی کردن من بس‌اند! البته عکس این موضوع هم مصداق دارد و دختر هم چنین افکاری به سراغش می‌آید.

بیشتر دختران و پسرانی که با هم روابط و دوستی‌های نامشروع دارند، پس از پایان دوستی احتمال این‌که با شخص دیگری ازدواج کنند وجود دارد، اما آنهابه نوعی به همسر آینده‌شان خیانت کرده‌اند، زیرا آنها سرمایه‌های جسمی، جنسی، روحی و معنوی‌شان را قبلا برای افراد دیگری هزینه کرده‌اند و بدون شک این افراد در آینده در مقابل همسرشان دچار رنجش خاطر و عذاب وجدان می‌شوند.

اسلام منکر لذت‌های جنسی و محبت‌آمیز افراد نمی‌شود، بلکه این نیاز را همچون نیاز فرد گرسنه به غذا قابل احترام دانسته، اما تامین و ارضای آن را در کانون پرمهر و محبت خانواده و نه در دل اجتماع، معنا می‌کند.تاريخ : شنبه هشتم آذر 1393 | 22:11 | نویسنده : baratian mahdi
جواب سوالی که دوستان میپرسند؟

بهترین زمان برای بچه دارشدن چه روز و چه ساعتی است؟

از آموزه هاي ديني به دست مي آيد آميزش و همبستري براي بچه دار شدن در زمان ‏هاى ذيل مستحب است:
شب دوشنبه: که در پي آن فرزندحافظ کتاب خدا و راضي به آنچه خداوند برايش مقدر کرده ، مي شود، (1)
شب سه شنبه : که در اثر آن بعد از سعادت اسلام ، شهادت روزي اومي شود ، خداوند او را با مشرکان عذاب نمي کند ، دهانش خوشبو، دلش رحيم و جوانمرد خواهد بود ، زبانش از دروغ ، غيبت وتهمت و پاک باک مي ماند.(2)
شب پنج شنبه : که در پي آن حاکمي از حکما و با عالمي از علما خواهد شد.(3)
روز پنج شنبه هنگام زوال : که در پي آن شيطان به او نزديک نخواهد شد تا پير گردد و سلامتي دين و دنيا روزي اش خواهد بود.(4)
شب جمعه : که در پي آن بچه خطيب و سخنگو خواهد شد.(4)
روز جمعه موقع عصر : که آن فرزند از دانايان مشهور خواهد شد.(5)
شب جمعه بعد از نماز عشا : اميد است آن فرزند از ابدال ( شبيه به والدين ) باشد.(6)
نيز توصيه شده از نزديكي كردن در شب هاي چهارشنبه و شب اول، وسط و آخر ماه قمري و نيز شب هاي ماه گرفتگي و طوفان هاي شديد پرهيز كنند.
موارد مكروهي نيز وجود دارد كه بهتر است از آن ها پرهيز گردد:
1- جماع در شب و روزي كه ماه و خورشيد گرفته است.
2- هنگام غروب خورشيد.
3- هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب.
4- شب اول ماه غير از ماه رمضان.
5- در شب آخر ماه.
6- جماع بعد از احتلام در خواب.
7- جماع در اتاقي كه بچه اي وجود داشته باشد.
8- نگاه كردن به عورت زن هنگام جماع.
9- جماع به صورت عريان.
10- جماع رو به قبله و پشت به قبله.
11- جماع بدون وضو يا غسل.
12- هنگامي كه شكم پر است.
13- جماع در جايي كه كودكي باشد كه به آن ها نگاه كند يا سر و صداي آن ها را بشنود، هر چند چيزي متوجه نشود.
14- جماع در فرصت بين اذان و اقامه نماز كه مخصوص اعمال عبادي است.
15- جماع در شب عيد فطر.
16- جماع در شب عيد قربان.
توصيه مي کنيم به كتاب‏هاي زير مراجعه و مطالعه فرماييد:
- ازدواج مكتب انسان سازي، شهيد دكتر پاك‏نژاد، ج 3
- آيين همسرداري، ابراهيم اميني
- بهشت خانواده ،دكتر مصطفوي
- بهداشت ازدواج از نظر اسلام ،دكتر صفدر صانعي
-ازدواج و مسائل جنسي، گروهي از نويسندگان
- مشاوره جنسي و زناشويي، علي اسلامي نسب

 تاريخ : شنبه هشتم آذر 1393 | 22:1 | نویسنده : baratian mahdi

 

تاثیر فیلم مستهجن بر روابط زناشویی

در بحث تجویز تماشای فیلم‌های جنسی برای زوجینی كه یكی از همسران یا هر دو به سرد مزاجی و بی‌میلی جنسی مبتلا هستند...

 

 دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما از نظر اینجانب، تماشای فیلم‌هایی كه باتصاویر جنسی همراهند، ممكن است در برخی موارد خاص در كوتاه‌مدت موجب تحریک جنسی شود اما در درازمدت به عللی كه ه آن اشاره می‌كنم به از هم گسیختگی روابط زناشویی می‌انجامد:

كاهش اعتماد به نفس:

تماشای فیلم‌های جنسی با توجه به رفتارهای اغراق‌آمیز بازیگران کم‌کم باعث می‌شود زوجین درباره طبیعی‌بودن عملکردجنسی خود دچار تردید شوند و خود را بسیار ضعیف‌تر از آنچه هستند، بپندارند و ازروابط زناشویی بیش از گذشته فاصله بگیرند.

• مقایسه منفی:

جذابیت‌های اغراق‌آمیز و تصنعی چنین فیلم‌هایی گاهی باعث می‌شود جذابیت‌های همسر، كمرنگ شده و با تشدید بی میلی جنسی همسر، میزان فعالیت جنسی زوجین از مقدار فعلی نیز كمتر شود.

• تقلید:

 برخی رفتارهای بازیگران این فیلم‌ها با وجود جذابیت‌های بصری، گاه بسیار دردناك و آسیب‌زننده است و زوجین ناآگاه که سعی در تقلید از آن دارند، موجب بی‌رغبتی همسر به روابط زناشویی می‌شود.

• وابستگی:
هرچند در ابتدای امر زوجین با قصد بهبود روابط فیمابین به تماشای چنین فیلم‌هایی می‌نشینند اما در ادامه، یكی از زوجین یا هر دو متوجه می‌شوند كه اگر در گذشته وقتی را برای با هم بودن صرف می‌كردند اكنون همه یا بخشی از آن وقت را برای دیدن انواع و اقسام فیلم‌های مستهجن پر می‌كنند و به این ترتیب، فیلم‌هایی كه قرار بود باعث نزدیكی بیشتر زوجین به یكدیگر شود اكنون عاملی برای فاصله بیشتر آنها از یكدیگر شده استتاريخ : شنبه هشتم آذر 1393 | 21:53 | نویسنده : baratian mahdi
هراس از رابطه زناشویی!؟.jpg

هراس از رابطه زناشویی!؟این ترس البته موضوع نادر و دور از ذهنی نیست.

«برای دختر من به تازگی خواستگار آمده اما دخترم گفت که تمایلی به ازدواج دارد. وقتی خصوصی با او صحبت کردم گفت از رابطه زناشویی وحشت دارم. من به‌عنوان مادر چه کمکی می‌توانم به او بکنم؟»

این ترس البته موضوع نادر و دور از ذهنی نیست. دلایل مختلفی را برای این نگرانی می‌توان ذکر کرد که جای طرح آن در این پاسخ نیست ولی عمده‌ترین دلیلش عدم شناخت جنس مخالف و عدم شناخت نفس رابطه زناشویی است، یعنی اینکه ممکن است به دلایلی دخترخانم شما از جنس مخالف می‌ترسد و یا به علت مطالبی که از این و آن و یا احیاناً در کتب و مجلات خوانده است این رابطه را یک رابطه ناعادلانه و تهاجمی‌ و حتی وحشیانه می‌داند البته دلایل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد. مادر باید به‌صورت خصوصی‌تر دلیل یا دلایل اصلی عدم ازدواج دختر خود را جویا شده و در یک جو صمیمانه بیشتر با روحیات و خصوصیات شخصیتی و اخلاقی دختر خود آشنا شود و با کمک یکدیگر تجارب زندگی قبلی دخترش و نیز رابطه پدر و مادر با او و روابط خانوادگی که او با دیگر اعضای خانواده و فامیل داشته مورد بررسی قرار دهند. ممکن است در این بررسی‌ها مشخص گردد که علت زیربنایی مهمی ‌در کار نبوده و دختر ایشان صرفا به خاطر عدم اطلاعات کافی از یک رابطه زناشویی از این کار امتناع می‌ورزد که در این صورت مادر و دختر می‌توانند به اتفاق به مشاورتربیتی -جنسی مراجعه و با مشورت ایشان ضمن بالا بردن اطلاعات جنسی و شئونات زندگی زناشویی کم‌کم زمینه پذیرش و زدودن ترس از رابطه زناشویی در دختر خود را فراهم نمایند.

قبل از این زمینه‌چینی‌ها مادر و پدر به هیچ وجه نباید با زور و تحمیل از دختر خود بخواهند که به ازدواج تن در دهد چون در این صورت ممکن است بعد از ازدواج نه تنها مشکل فوق حل نگردد بلکه به دامنه مشکلات فرزندشان افزوده شود.تاريخ : شنبه هشتم آذر 1393 | 21:49 | نویسنده : baratian mahdi

 

10 عاملی که موجب ناتوانی جنسی در مردان میشود

76درصد از زوجین معمولا در روابط خود با مشكلاتی روبه‌رو هستند. در صورتی كه میل جنسی شما كاهش یافته یا احساس رضایت ندارید به این 10 توصیه عمل كنید…

1. رابطه جنسی مرتبی داشته باشید
هر چه رابطه جنسی بیشتری داشته باشید، ناتوانی جنسی كمتر به سراغ شما می‌آید چون عروق و اعصاب دخیل در انزال قوی‌تر می‌شوند. نتایج تحقیقاتی كه در فنلاند روی 989 مرد 55 تا 75 ساله انجام شد، نشان داد برقراری كمتر از یك بار رابطه جنسی در هفته احتمال ناتوانی جنسی را 2 برابر می‌كند. برای پیشگیری از این موضوع، لازم است حتما در هفته یك یا دو بار رابطه جنسی داشته باشید.

2.چربی‌های دور شكم‌تان را آب كنید
نتایج تحقیقاتی كه در سال 2006 روی 286 مرد انجام شد، نشان داد 74 درصد مردانی كه مبتلا به نشانگان متابولیك هستند، دچار انزال زودرس می‌شوند. در حقیقت نشانگان متابولیك می‌تواند در كاركرد هورمون‌های جنسی مردانه اختلال ایجاد كند و سبب كاهش مدت نزدیكی و انزال زودهنگام شود. برای پیشگیری از این مشکل جنسی مراقب این 5 نشانه باشید.
1. اجازه ندهید اندازه دور كمرتان از 102 سانتی‌متر بیشتر شود.
2. فشارخون‌تان نباید از 13 روی 8 بالاتر رود.
3. تری‌گلیسیرید خونتان بالا نرود.
4. HDL یا كلسترول خوب خون پایین نیاید.
5. قند خونتان بالا نرود.
در صورتی كه 3 تا 5 مورد از موارد زیر در مورد شما صادق نیست یعنی به نشانگان متابولیك مبتلا هستید.

3.مراقب فشارخون‌تان باشید
15 تا 70 درصد مردانی كه دچار فشارخون بالا هستند، روابط جنسی رضایت‌بخشی ندارند. در واقع فشارخون بالا عروق خونی را تخریب می‌كند و سبب سختی و قطورشدن شرایین می‌شود كه اصطلاحا به آن سختی شرایین یا تصلب شرایین می‌گویند. در نتیجه خون به راحتی در آلت تناسلی جریان پیدا نمی‌كند و نعوظ صورت نمی‌گیرد. به آقایان توصیه می‌شود به صورت مرتب فشارخون خود را اندازه بگیرند و آن را پایین‌تر از 13 روی 8 حفظ كنند. بهترین كار برای پایین آوردن فشارخون كاهش مصرف نمك، چربی و قند و مصرف بیشتر میوه و سبزیجات است. فراموش نكنید استرس هم می‌تواند فشارخون را افزایش دهد.

4.مراقب كلسترول خونتان باشید
وقتی میزان چربی خون در مردان بالا می‌رود چربی در دیواره عروق رسوب می‌كند و سبب تنگی و غلظت خون می‌شود. این موضوع خود باعث ایجاد اختلال در نعوظ می‌شود و به دنبال آن اختلالات جنسی وناتوانی بروز می‌كند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از هر 50 مردی كه دچار مشكلاتی در نعوظ هستند، 20 نفر دارای چربی خون بالا هستند.
داشتن تغذیه متعادل، عدم مصرف زیاد قند و چربی و به ویژه چربی‌های ترانس و مصرف زیاد میوه و سبزیجات می‌تواند به كاهش چربی خون كمك كند. كاهش وزن و انجام فعالیت بدنی مرتب هم به كاهش كلسترول كمك می‌كند.

5.از پیش‌نیازها نگذرید
برقراری رابطه جنسی بدون پیش‌نیازها كه نوازش و برقراری رابطه عاشقانه است نباید تبدیل به عادت شود. زنان از این نوع رابطه‌ها لذت نمی‌برند و این موضوع می‌تواند به مرور زمان زوجین را از هم زده كند و سبب بروز اختلالات در روابط شود.

6.مصرف الكل را كنار بگذارید
الكل، سبب ضعیف‌ شدن عروق خونی و اعصاب درگیر در نعوظ می‌شود و ترشح تستوسترون توسط بیضه‌ها را افزایش می‌دهد. مصرف زیاد الكل سبب ناتوانی جنسی می‌شود. بهتر است مصرف آن را كاملا كنار بگذارید تا دچار اختلالات جنسی نشوید.

7. سیگار را ترك كنید
بررسی‌ها نشان داده است كه سیگار كشیدن می‌تواند سبب ناتوانی جنسی شود. در واقع نیكوتین در عروق رسوب می‌كند و تنگ شدن عروق نعوظ را به تاخیر می‌اندازد. كشیدن روزی 2 سیگار به میزان یك‌سوم جریان خون در بیضه‌ها را كاهش می‌دهد.
طبق تحقیقات انجام شده در سال 2007 ترك سیگار می‌تواند به سرعت ناتوانی جنسی را بهبود دهد. فراموش نكنید سیگار كشیدن می‌تواند سبب بروز ناراحتی‌های قلبی، افزایش فشارخون، دیابت و چاقی شود.

8. آرام باشید
استرس‌های روزانه می‌تواند احتمال ابتلا به ناتوانی جنسی را افزایش دهد. وقتی احساس ترس یا اضطراب می‌كنید قدرت نعوظ كاهش می‌یابد. در صورتی كه مردی احساس آرامش نكند این وظیفه همسر است كه با نوازش گردن، كمر و پاها به آرامش او كمك كند.

9.مراقب قندخونتان باشید
افزایش قندخون می‌تواند بررابطه جنسی اثر منفی داشته باشد. افراد مبتلا به دیابت معمولا دچار تصلب شرایین می‌شوند و در نتیجه نعوظ در آنها به خوبی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر دیابت در كاركرد اعصاب آلت تناسلی هم اختلال ایجاد كرده و مانع نعوظ می‌شود.
كنترل قندخون و انتخاب برنامه غذایی مناسب می‌تواند تا حد زیادی از بالا رفتن قندخون جلوگیری كند.


10.خانم‌ها به آقایان اعتماد به نفس بدهند
در صورتی كه همسر شما به ناتوانی جنسی مبتلا شده با بیان این موضوع كه این مساله چندان اهمیتی ندارد و درمان‌پذیر است و اینكه عشق در زندگی مشترك مهم‌ترین موضوع است سعی كنید به او اطمینان خاطر و اعتمادبه‌نفس بدهید تا برای درمان مشكل خود زودتر اقدام كند.تاريخ : شنبه هشتم آذر 1393 | 21:38 | نویسنده : baratian mahdi

خانمها بخوانند:

روش های ابراز عشق به همسر

یکی از اشتباهات جبران ناپذیر زوج ها بعد از آغاز زندگی مشترک، فراموش کردن ابراز علاقه و گذاشتن وقت برای یکدیگر است. گویا همه چیز فدای روزمرگی ها می شود. غافل از اینکه این مساله باعث دور شدن و دلخوری زن و شوهر از یکدیگر و ایجاد فاصله بین آن دو می گردد.

در حالیکه با یک شاخه گل، یک کلمه محبت آمیز و چند دقیقه صحبت صمیمانه می توان مشکلات و دلخوری ها را از سر راه برداشت و زندگی شیرینی را در کنار همسر خود در پیش گرفت. شاید باور نکنید ولی راه های ساده ای برای ابراز علاقه به همسرتان وجود دارد:

۱) برای او پیام های محبت آمیز بفرستید. به تلفن همراه او پیامی صمیمانه بفرستید. مطمئن باشید که این کار هم شیرین و هم جالب است.

۲) یکی از کارهای مشکل او را انجام دهید. یکی از کارهای روزمره که او رغبتی به انجام آن ندارد، مانند چیدن علف های هرز، را انتخاب و برای او انجام دهید و هنگامی که او از انجام گرفتن آن توسط شما احساس راحتی می کند، نظاره گر باشید.

۳) با هم یک کار سرگرم کننده انجام دهید. یک سرگرمی مانند حل جدول، تکمیل پروژه ای برای بهتر کردن محیط خانه، یا فروش اجناس غیرقابل مصرف منزل که می تواند شما را به هم نزدیک کند را انتخاب و در انجام آن با یکدیگر مشارکت کنید.

۴) با هم بازی کنید. با انجام بازی هایی نظیر شطرنج، لحظات خوبی را ایجاد کنید. فقط به یاد داشته باشید که اگر شما را شکست داد، با او درگیر نشده و تنها لبخند بزنید.

۵) حس قدردانی خود را ابراز کنید. وقتی همسرتان سخت کار می کند یا برایتان کاری انجام می دهد، بگذارید بداند که شما قدردان زحمات او هستید.

۶) خانه را تبدیل به پناهگاهی برای او کنید. خانه را محل امنی برای همسرتان کنید تا بتواند از استرس های زندگی رهایی یابد. تمام تلاش خود را برای ساختن محیطی مطلوب در خانه، بنمایید.

۷) به کارهای عجیب و غریب او بخندید. اجازه ندهید کارهای کوچکی که همسرتان انجام می دهد، اعصاب شما را درهم بریزد. اگر درباره آن بیندیشید، ممکن است برخی از آنها شما را بیشتر به همسرتان جذب کند. اگر او این کارها را انجام نداده، فقط می خواسته که تکراری عمل نکند.

۸) برای او دعا کنید. از خداوند بخواهید که در درست انجام دادن همه کارها، او را یاری کند. همچنین گاهی اجازه دهید همسرتان این دعا را بشنود. این کار سبب می شود تا او دریابد که وقتی او قادر به انجام کاری نیست، شما از شخصی توانا برایش درخواست کمک می کنید.

۹) قبل از دور انداختن چیزی هماهنگ کنید. اگر همسرتان وسایلی دارد که به نظر شما غیرقابل استفاده است، پیش از آن که مطمئن نشده اید که به آن احتیاجی ندارد، آن را دور نیندازید.

۱۰) قبل از نظافت هماهنگ کنید. پیش از جابه جایی یا مرتب کردن وسایل روی میز کار همسرتان، از او اجازه بگیرید. شاید او وسایلی را طوری قرار داده که دسترسی به آنها برایش راحت تر است و ممکن است در صورت جابه جا کردن آنها، برای او بی نظمی به وجود آید.

۱۱) با هم به پیاده روی یا گردش بروید. بگذارید طبیعت خلق و خوی شما را برای دوست داشتن تنظیم کند. صحبت کنید، گوش دهید.

۱۲) انتظار نداشته باشید آنچه را در ذهنتان می گذرد را بخواند. اگر موضوعی هست که می خواهید همسرتان بداند، به او بگویید، از او انتظار نداشته باشید که از افکار و احتیاجاتتان باخبر باشد.

۱۳) با هم بخندید. دوران بزرگسالی خود را برای لحظاتی فراموش کنید و با هم کارهای بچه گانه و شادی آور انجام دهید. همچنین، اگر کار اشتباهی انجام شد، سعی کنید با شوخی و خنده از آن بگذرید. این کار سبب کاهش استرس در آن شرایط خواهد شد.

۱۴) از جاسوسی کردن بپرهیزید. از مخفیانه زیر نظر گرفتن و بررسی همسرتان دوری کنید. اگر می خواهید چیزی را بدانید، بدون رودربایستی از او سؤال کنید.

۱۵) کارت پستال های عاشقانه به او بدهید. منتظر یک مناسبت خاص نباشید تا به او هدیه ای بدهید. عاشقانه ترین کارتی که می توانید را پیدا کنید و در ماشین او بگذارید. فراموش نکنید که پیام عاشقانه خود را هم در آن بنویسید.

۱۶) خوراکی های مورد علاقه او را تهیه کنید. شکلات یا هر خوراکی دیگری که او دوست دارد را بخرید و در کنار ظرف غذای او با یک جمله زیبا بسته بندی کنید.

۱۷) درباره آینده گفت وگو کنید. آینده خیلی هم از آنچه که به نظر می رسد دور نیست. درباره جاهایی که دوست دارید وقتی ۵۰ سال از ازدواجتان گذشت بروید، با هم حرف بزنید و سعی کنید تا آن رویاها به واقعیت تبدیل شوند.

۱۸) شک و تردیدها را روشن کنید. اگر همسرتان گفتار یا رفتاری مشکوک داشت، زود نتیجه گیری نکنید. به او فرصت دهید تا پیش از آن که شما قضاوت کنید، آن را توضیح دهد.

۱۹) بگذارید او مرد خانه باشد. اگر چه این مسئله هر روز کمتر در نظر گرفته می شود، اما هنوز هم مفید است. اما این بدان معنا نیست که چون فقط همسرتان خانه را اداره می کند و چرخ زندگی را می چرخاند، شما نباید حق انتخاب داشته باشید. این یعنی او رئیس تیم است.

۲۰) بگویید «معذرت می خواهم». اگر چه شرایطی وجود دارد که ممکن است شما نخواهید بپذیرید که اشتباه می کنید. شاید حرف آزاردهنده ای گفته باشید یا کار بی اهمیتی انجام داده باشید. هیچ گاه برای اظهار تأسف و عذرخواهی از همسرتان غرور نداشته باشید.

۲۱) به قول های خود عمل کنید. اگر به همسرتان قول انجام کاری را داده اید، باید تا پایان آن را دنبال کنید.

۲۲) گذشته ها، گذشته! چنانچه همسرتان با رفتار یا گفتارش باعث آزردگی شما شده است، او را ببخشید. هرگاه اختلافی به وجود آمد، گذشته ها را به رخ او نکشید، به خصوص اگر اظهار پشیمانی کرده بود.

۲۳) صادق باشید. چیزی را از همسرتان مخفی نکنید. روراست و شفاف باشید. این مورد به درستکاری بیشتر شما کمک خواهد کرد.

۲۴) در برابر دوستانش به او افتخار کنید. مردها به طور ذاتی روی بالا بردن خود حساب می کنند. گاهی اوقات به منظور دلگرمی دادن به او بگذارید تعریف های شما را در مورد رفتارها و کردارهای خوبش بشنود.

۲۵) ماشینش را بشویید. او را با شستن و تمیز کردن ماشینش غافلگیر کنید. اگر نمی توانید خودتان کار را برعهده بگیرید، آن را به یک متخصص بسپارید.

۲۶) عکس او را در صفحه کامپیوتر قرار دهید. با قرار دادن عکس او بر پس زمینه کامپیوتر خود، اجازه دهید او بداند که هنوز هم مردی خوش تیپ است.

۲۷) با هم عبادت کنید. زوجی که با هم نماز می خوانند، با یکدیگر می مانند. اینها لحظاتی لطیف و خاص هستند که بین هر دو شما به یک میزان تقسیم شده و به یک اندازه اهمیت دارد.

۲۸) غذایتان را زیر نور شمع بخورید. غذای مورد علاقه او را بپزید و شمعها را روشن کنید. زمانی را به تمرکز و توجه به یکدیگر و نگاه کردن در چشمان هم اختصاص دهید.

۲۹) در مقابل دیگران با او مخالفت نکنید. این کار سبب شرمنده شدن او خواهد شد و باعث می شود تا احترام دیگران نسبت به او از بین برود. درنظر داشتن این نکته به خصوص اگر دارای فرزند هستید، بسیار اهمیت دارد.

۳۰) در برابر دیگران او را مورد انتقاد قرار ندهید. اگر حس می کنید همسرتان نیاز به کمی انتقاد سازنده دارد، به هیچ وجه آن را مطرح نکنید مگر خصوصی و با لحنی دوستانه مورد انتقاد قرار گرفتن در جمع، سبب پایین آمدن عزت نفس و جریحه دار شدن احساسات می گردد.

۳۱) از او حمایت کنید. به دیگران اجازه ندهید به همسرتان بی احترامی کنند. حتی نظریه ای کنایه آمیز می تواند آزار دهنده باشد. از او دفاع کنید. نگذارید شخصی، مهم ترین و با ارزش ترین فرد زندگیتان را به زمین بزند.

۳۲) خودتان را دوست بدارید. خیلی وقتها ما به عنوان یک زن، به خاطر سستی خودمان، جلوی شوهرانمان را می گیریم. یاد بگیرید که آنها را آزاد بگذارید. موضوعاتی که شما را نگران می کنند، اغلب حتی آنها را آزار هم نمی دهند. آنچه آنها را اذیت می کند، زمانی است که ما مانع آنها می شویم. به یاد داشته باشید، گرچه ممکن است عجیب به نظر برسد، اما وقتی خودتان را دوست نداشته باشید نمی توانید واقعا شخص دیگری را دوست بدارید.

۳۳) هنگام بیماری مراقبش باشید. مردها نازپروردگی را دوست دارند، بخصوص هنگامی که بیمارند. همه چیز را برای او فراهم کنید و سوپ مخصوصی هم برایش بپزید.

۳۴) در چشمان او بنگرید. زمانی که همسرتان با شما صحبت می کند، مستقیم به چشمان او نگاه کنید. نه تنها این کار نشانگر این است که شما به آنچه او می گوید علاقه مندید، بلکه چیزی در نگاه کردن در چشمان او وجود دارد که به شما والایی خواهد داد.

۳۵) عکسهای عروسی تان را قاب کنید. پس از این که مدتی از ازدواجتان گذشت، عکسهای عروسی تان را مخفی نکنید. بلکه آنها را در قاب عکس بگذارید. این کار یادآوری خواهد کرد که چگونه در ابتدا عاشق هم شدید و چقدر این عشق افزایش یافته است.

۳۶) سند ازدواجتان را به نمایش بگذارید. سند مقدس ازدواجتان را قاب بگیرید. این کار یک یادآوری شگفت انگیز و پایدار مبنی بر این خواهد بود که عشق شما مهر و موم شده است و شما به طور قطع به یکدیگر تعلق دارید.

۳۷) به او اعتماد کنید. بیشتر اوقات زنها نشسته اند و منتظرند تا همسرشان کار خطایی انجام دهد. تا مچشان را بگیرند. جرات داشته باشید و او را باور کنید.  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ